Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt- Nhật

Trung tâm TT Thư viện

Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật tiếp nhận Sách chuyên khảo do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh dành tặng

Chiều 29/12/2021, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật (Trường Đại học Hạ Long) đã tổ chức Chương trình tiếp nhận 30 cuốn Sách chuyên khảo: “Vai trò của luật tục Người Dao, Người Sán Chỉ ở Quảng Ninh trong quản lý và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững” do Ban Dân tộc (Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh) dành tặng.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Vị trí, vai trò của Thiên Long Uyển trong Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288”Trường Đại học Hạ Long tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị giáo viên chủ nhiệm lần thứ nhất, năm học 2021 – 2022Đại học Hạ Long kí kết hợp tác với Đại học Thái NguyênTrường Đại học Hạ Long nâng cao chất lượng đào tạo hệ đại học