Trung tâm Thông tin Thư viện

Trung tâm TT Thư viện

Cơ hội du học cho sinh viên trường Đại học Hạ Long

Từ khi thành lập năm 2014, trường đại học Hạ Long cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo cũng không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đội ngũ cán bộ trung tâm Thông tin – Thư việnTrung tâm Thông tin – Thư viện