Tin tức - sự kiện

Đoàn thanh niên trường Đại học Hạ Long tổ chức chương trình“Gala Chào tân sinh viên” năm học 2019 – 2020.

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐHHL-ĐTN ngày 27/08/2019 của BCH Đoàn trường Đại học Hạ Long về việc tổ chức chương trình“Gala Chào đón tân sinh viên cà chào mừng sinh viên tựu trường” năm học 2019 – 2020.

Giáo dục

Học tập, nghiên cứu khoa học

Xung kích và đồng hành

Hoạt động của các Liên chi đoàn, CLB