Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

post-img

Quy trình hoãn thi

Thực hiện đúng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Hạ Long. Quy trình giải quyết hoãn thi kết thúc học phần được thực hiện đối với sinh viên đã đủ điều kiên dự thi và có lịch thi kết thúc học phần tại kỳ thi kết thúc học […]

Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021Hồ sơ Đề án Tổ chức Đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoàiBÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020Lịch thi Học kì 1 – Năm học 2020 – 2021, các lớp Đại học, Cao đẳng

Phiếu điều tra, khảo sát

BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm và đại học chính quy năm 2020.