Thanh tra

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động – Công đoàn năm học 2019 – 2020

           Thực hiện công văn số 707/HD-ĐHHL ngày 21/8/2019 của Trường Đại học Hạ Long về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVCLĐ – Công đoàn năm học 2019-2020, ngày 04/9/2019, Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, […]