Thứ Tư, 3/10/2018 | 16:56 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-ĐHHL ngày 26/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long về việc đổi tên Phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Về định mức biên chế, phòng được bố trí 07 viên chức, trong đó:

  • Về chức danh nghề nghiệp: 02 giảng viên chính, 04 giảng viên, 01 HĐLĐ;
  • Về trình độ đào tạo: 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ.

 

 

BÌNH LUẬN