Tin tức

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết số 03,04, 06 của Tỉnh ủy

Chiều 13/8, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo hình thức trực tuyến cho toàn thể đảng viên. Đồng chí Trần Trung Vỹ, (Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng Nhà Trường) trực tiếp quán triệt các nghị quyết.

Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long xuất sắc giành giải Nhì trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp Đảng bộ Khối năm 2021Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long xuất sắc giành giải nhất trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (cụm số 4)Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long năm 2021Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của ĐảngChi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ”.