Đào tạo

NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA SƯ PHẠM

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên được xây dựng năm 2023, thuộc quản lý chuyên môn của Khoa Sư phạm (thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-ĐHHL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long). Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu: Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên bậc THCS trong chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp.

NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN – KHOA SƯ PHẠMSINH VIÊN VĂN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG “HOÁ THÂN” NHÀ BÁO TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINHTHỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONGChương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Nghiên cứu khoa học

post-img

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vai trò và ý nghĩa của nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Tác giả điểm lại thực trạng công tác NCKH tại Trường Đại học Hạ Long, giới thiệu về những yếu tố cơ bản của nhóm nghiên cứu mạnh và đề xuất các biện pháp để thành lập và hoạt động NNC tiến tới NNC mạnh tại Trường Đại học Hạ Long.

MỘT SỐ BÀI TẬP BẮT CHƯỚC DÀNH CHO TRẺ TỰ KỈ