Tin tức sự kiện

KHOA SƯ PHẠM TIẾN HÀNH NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 1

Căn cứ Quy định, chức năng, nhiệm vụ của khoa sư phạm, ban hành theo Quyết định số 177/QĐ- ĐHHL ngày 26/02/2020 của hiệu trưởng trường Đại Học hạ Long. Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-ĐHHL, ngày 27 tháng 8 năm 2020 của hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long về việc giao nhiệm vụ […]

Trao giấy chứng nhận khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào K9KHOA SƯ PHẠM CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 01 NHẬP HỌCHội thảo Rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Tiểu họcGIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NONGIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Đào tạo

THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) đang là một vấn đề thời sự đáng quan tâm trong các nhà trường hiện nay. Trong bài báo này, trên cơ sở trình bày kết quả khảo sát thực trạng VHHĐ của sinh viên (SV) Khoa Sư phạm Mầm non (SPMN) Trường Đại học Hạ Long (ĐHHL) hiện nay, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục VHHĐ cho SV Khoa SPMN Trường ĐHHL.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Nghiên cứu khoa học

post-img

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vai trò và ý nghĩa của nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Tác giả điểm lại thực trạng công tác NCKH tại Trường Đại học Hạ Long, giới thiệu về những yếu tố cơ bản của nhóm nghiên cứu mạnh và đề xuất các biện pháp để thành lập và hoạt động NNC tiến tới NNC mạnh tại Trường Đại học Hạ Long.

MỘT SỐ BÀI TẬP BẮT CHƯỚC DÀNH CHO TRẺ TỰ KỈ