Tin tức sự kiện

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 01- Ctr/CB, ngày 15/01/2022; Kế hoạch giám sát chuyên đề số 02- KH/CB ngày 05/5/2022 của Chi bộ khoa Sư phạm, Ngày 01/6/2022, Tổ giám sát Chi bộ khoa Sư phạm làm việc trực tiếp với 02 đảng viên được giám sát (Nguyễn Thị Thương và Hà Ngọc Yến).

 Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2022 tại Đại học Hạ longCHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNKHOA SƯ PHẠM ĐẾN THĂM VÀ KIỂM TRA CÁC ĐOÀN GIÁO SINH THỰC TẬPSÔI NỔI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG (TX QUẢNG YÊN) TỈNH QUẢNG NINHTẾT BUNPIMAY ĐẦU TIÊN XA NHÀ CỦA CÁC BẠN LƯU HỌC SINH LÀO LỚP TIẾNG VIỆT KHÓA 10, KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Đào tạo

THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) đang là một vấn đề thời sự đáng quan tâm trong các nhà trường hiện nay. Trong bài báo này, trên cơ sở trình bày kết quả khảo sát thực trạng VHHĐ của sinh viên (SV) Khoa Sư phạm Mầm non (SPMN) Trường Đại học Hạ Long (ĐHHL) hiện nay, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục VHHĐ cho SV Khoa SPMN Trường ĐHHL.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Nghiên cứu khoa học

post-img

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vai trò và ý nghĩa của nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Tác giả điểm lại thực trạng công tác NCKH tại Trường Đại học Hạ Long, giới thiệu về những yếu tố cơ bản của nhóm nghiên cứu mạnh và đề xuất các biện pháp để thành lập và hoạt động NNC tiến tới NNC mạnh tại Trường Đại học Hạ Long.

MỘT SỐ BÀI TẬP BẮT CHƯỚC DÀNH CHO TRẺ TỰ KỈ