Văn bản quy định

BỘ THỦ TỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Nhằm chuẩn hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính trong nhà trường; qua đó cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính, cải thiện môi trường giao dịch hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, Trường Đại học Hạ Long ban hành Bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa.