Thứ Tư, 20/12/2023 | 13:36 GMT +7

BỘ THỦ TỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Nhằm chuẩn hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính trong nhà trường; qua đó cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính, cải thiện môi trường giao dịch hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, Trường Đại học Hạ Long ban hành Bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa.

Quyết định về việc ban hành Bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa của Trường Đại học Hạ Long

Xem và tải TẠI ĐÂY

Phụ lục xem và tải TẠI ĐÂY

TT Đơn vị Mã TTQT Tên TTQT TẢI VỀ
1 Phòng Công tác chính trị, QL&HT sinh viên
Sinh viên thôi học và rút hồ sơ QT 01.01 Quy trình – Sinh viên thôi học và rút hồ sơ TẢI VỀ
BM 01.01 Biểu mẫu – sinh viên thôi học và rút hồ sơ TẢI VỀ
Miễn giảm học phí cho sinh viên QT 01.02 Quy trình – Miễn giảm học phí cho sinh viên TẢI VỀ
BM 01.02 Biểu mẫu – Miễn giảm học phí cho sinh viên TẢI VỀ
Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập QT 01.03 Quy trình – Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập TẢI VỀ
BM 01.03 Biểu mẫu – Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập TẢI VỀ
Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở QT 01.04 Quy trình – Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở TẢI VỀ
BM 01.04 Biểu mẫu – Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở TẢI VỀ
2 Phòng Đào tạo QT0201 Đăng ký xét tốt nghiệp TẢI VỀ
QT0202 Đăng ký học lại, học cải thiện TẢI VỀ
QT0203 Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm TẢI VỀ
QT0204 Xác minh văn bằng, chứng chỉ
QT0205 Đăng ký bảo lưu, tiếp tục học
QT0206 Đăng ký nghỉ dạy, đổi giờ, dạy bù
3 Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học QT0301 Tiếp nhận lưu học sinh diện tự túc
QT0302 Tiếp nhận lưu học sinh diện theo thoả thuận hợp tác
QT0303 Gia hạn thị thực, tạm trú cho người nước ngoài
QT0305 Đón tiếp người nước ngoài đến làm việc tại Trường Đại học Hạ Long
QT0308 Đề xuất tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc
QT0309 Đăng bài website
QT0310 Đăng kí tổ chức hội thảo
4 Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế QT0601 Nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
QT0602 Chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
QT0603 Đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi
QT0604 Tiếp nhận viên chức
QT0605 Tuyển dụng viên chức
QT0606 Tuyển dụng lao động hợp đồng
QT0607 Đề nghị thôi việc
QT0608 Đề nghị thuyên chuyển công tác (viên chức)
QT0612 Khiếu nại
QT0613 Tố cáo
QT0614 Kiến nghị, phản ánh
QT0618 Đề nghị nghỉ phép
QT0619 Đề nghị nghỉ việc không hưởng lương
QT0620 Đề nghị nghỉ việc (do ốm đau, thai sản)
QT0621 Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau;
QT0622 Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội về thai sản
QT0623 Đề nghị hưởng chế độ dưỡng sức
QT0624 Đề nghị thẩm định văn bản của Trường trước khi ban hành
QT0625 Đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội
5 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học QT0801 Học viên xin phúc khảo điểm thi chứng chỉ Công nghệ thông tin
6 Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật QT1001 Đăng kí học
QT1002 Đăng kí thi cấp chứng chỉ.

 

BÌNH LUẬN