Thứ Năm, 20/6/2024 | 15:01 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024

Ngày 05 - 07/6/2024, tại Trường Đại học Hạ Long đã diễn ra 13 Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, năm học 2023 - 2024.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm cho xã hội cũng như phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên; ngay từ đầu năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Hạ Long đã tiến hành triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.

Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nghiệm thu năm nay là 32 đề tài, trong đó 13 đề tài thông qua nghiệm thu cấp trường (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích); 19 đề tài nghiệm thu cấp khoa. Đây đều là những đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với định hướng hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Trong đó, có 02 đề tài: “Biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn huyện đảo tỉnh Quảng Ninh” và “Ứng dụng công nghệ nhận dạng trong quản lý điểm danh sinh viên theo các lớp tín chỉ tại trường Đại học Hạ Long” sẽ đại diện sinh viên nhà trường tham gia dự thi cấp Bộ. Trên cơ sở những nhận xét, góp ý và kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu, các nhóm sinh viên nghiên cứu cùng giáo viên hướng dẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu của mình để sớm ứng dụng những kết quả nghiên cứu đạt được vào thực tiễn.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng:

Nguyễn Thanh Hiền (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)

 

 

BÌNH LUẬN