Thông tin tuyển sinh

Mức học phí năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, do vây mức học phí của trường được áp dụng theo khung học phí chung của chính phủ và quy định về học phí do tỉnh Quảng Ninh ban hành nhằm hỗ trợ tối đa cho người học. Do đó, mức học phí tại Trường Đai học Hạ Long thấp hơn so với nhiều trường đại học khác nói chung và các trường đại học công lập trên cả nước nói riêng. Năm học 2023-2024 mức học phí tạm tính của Nhà trường như sau: