Thứ Tư, 23/9/2020 | 06:42 GMT +7

Hỏi đáp về thi tuyển cán bộ quản lí phòng, khoa, trung tâm

Tỉnh Quảng Ninh đang thí điểm thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lí. Sau đây là một số giải đáp về một số nội dung về thi tuyển cán bộ quản lí cấp phòng và tương đương.

HỎI: Có những văn bản nào của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nhà trường quy định về việc thi tuyển cán bộ quản lí phòng, khoa, trung tâm?

TRẢ LỜI:
Tỉnh uỷ có Quy chế số … ngày… về việc Thí điểm…
UBND tỉnh có Công văn số… ngày…về việc…
Trường Đại học Hạ Long có Quy chế số… ngày…về việc…

HỎI: Trong các chức danh quản lí ở các phòng, khoa, trung tâm, những chức danh nào bổ nhiệm phải thông qua thi tuyển và những chức danh nào bổ nhiệm thông qua xét bổ nhiệm?

TRẢ LỜI:

 

HỎI: Những đối tượng nào bắt buộc phải dự thi và những đối tượng nào có quyền dự thi?

TRẢ LỜI:

 

HỎI: cc

 

TRẢ LỜI:

 

BÌNH LUẬN