Thứ Sáu, 20/3/2020 | 16:00 GMT +7

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Nghị định quy định về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt […]

Ngày 03/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, Nghị định quy định về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch. Một số điểm mới cơ bản cụ thể như sau:

– Quy định rõ về cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch. Theo đó, người xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giải quyết các việc khác về quốc tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ, không ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

– Khẳng định lại nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam theo Điều 4 của Luật quốc tịch, tạo cách hiểu và áp dụng thống nhất pháp luật đối với người có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài.

Lưu ý: Đối với các phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường khi giải quyết công việc có liên quan đến việc ghi “quốc tịch” của công dân trong giấy tờ, văn bản hành chính và văn bản khác theo quy định tại Nghị định này, kể từ ngày 20/3/2020, chỉ được ghi “quốc tịch Việt Nam”  đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Chi tiết và hướng dẫn rõ hơn về các điều kiện xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng đúng quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 5 Điều 23 của Luật quốc tịch Việt Nam.

– Quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quốc tịch, bao gồm các hành vi: dùng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung; khai báo không trung thực, có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch; …Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi nêu trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực quốc tịch, gồm 7 nhiệm vụ trong đó có hai nhiệm vụ mới là: Tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đảm bảo trang trọng, ý nghĩ; thu hồi hủy bỏ những giấy tờ liên quan đến quốc tịch Việt Nam do Sở Tư pháp cấp trái quy định của pháp luật.

Nghị định 16/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.

ND16 thi hanh Luat Quoc tich.signed

BÌNH LUẬN