Thứ Bảy, 15/6/2019 | 14:29 GMT +7

Giảng viên thứ 15 của trường Đại học Hạ Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Để đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trong những năm qua, trường Đại học Hạ Long đã quan tâm đẩy mạnh việc cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ.

Ngày 15/6/2019, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên Nguyễn Thu Thuỷ, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Hạ Long, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Triết học chuyên ngành “Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử”.

Luận án có nội dung “Đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non ở Việt Nam hiện nay” là công trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc, đã được Hội đồng chấm luận án của Học viện đánh giá cao những đóng góp về lí luận và các giải pháp khá phù hợp với thực tế.

Đây là giảng viên thứ 15 của trường Đại học Hạ Long đã được cử đi đào tạo và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Cùng với 10 tiến sĩ được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh và 7  tiến sĩ được nhà trường thu hút, tổng số tiến sĩ của trường hiện nay đã tăng 10 lần so với thời điểm thành lập Trường Đại học Hạ Long.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các phòng, khoa, trung tâm tặng hoa chúc mừng (Ảnh: Trung Dũng)

Trong thời gian tới sẽ có thêm trên 10 giảng viên của trường hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đến năm 2030 nhằm thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

(P.TCCB)

 

 

BÌNH LUẬN