Thứ Sáu, 10/9/2021 | 11:19 GMT +7

Thông báo thi tuyển viên chức quản lí cấp trưởng và cấp phó một số phòng, khoa, trung tâm

Ngày 10/9/2021, Hiệu trưởng đã kí ban hành Thông báo số 910/TB-ĐHHL về việc thi tuyển viên chức quản lí cấp trưởng và cấp phó một số phòng, khoa, trung tâm. Toàn văn Thông báo như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 909/KH-ĐHHL ngày 10/9/2021 về thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lí tại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Hạ Long, nhà trường thông báo thi tuyển viên chức quản lí cấp trưởng và cấp phó một số phòng, khoa, trung tâm, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN

(Thi tuyển đối với 12 vị trí quản lí, mỗi vị trí 1 người)

– Trưởng khoa Công nghệ thông tin;
– Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học;
– Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
– Trưởng khoa Khoa học cơ bản;
– Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản;
– Phó Trưởng khoa Du lịch;
– Trưởng khoa Nghệ thuật;
– Trưởng khoa Ngoại ngữ;
– Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ;
– Phó Trưởng khoa Văn hoá;
– Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ;
– Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu VH Việt-Nhật.

II. ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN

  1. Viên chức đang trong quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc đang trong quy hoạch tương đương với chức danh bổ nhiệm.
  2. Viên chức không trong quy hoạch của chức danh bổ nhiệm nhưng được tập thể lãnh đạo Trường đề cử và được Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đồng ý bằng văn bản.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

Yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Trung ương, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Tỉnh và Trường:

– Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lí thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh);

– Quy định tiêu chuẩn cán bộ quản lí, giảng viên, giáo viên, nhân viên Trường Đại học Hạ Long theo vị trí việc làm (ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHHL ngày 15/7/2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN

  1. Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6, chụp trong thời gian không quá 6 tháng;
  2. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất;
  3. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú;
  4. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;
  5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận theo quy định;
  6. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng.

V. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thực hiện theo Điều 9, Quy chế Thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường Đại học Hạ Long (Quy chế số 619/QC-ĐHHL ngày 15/9/2020 của Trường Đại học Hạ Long), bao gồm:

(1) Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh bậc 2);
Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ được miễn thi sát hạch trình độ ngoại ngữ.

(2) Thi viết kiến thức chung (về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định);

(3) Thi trình bày đề án (Nội dung: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển?”).

VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, TỔ CHỨC THI TUYỂN

  1. Ứng viên đăng kí dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế từ ngày 13/9/2021 đến ngày 24/9/2021.
  2. Thời gian tổ chức thi tuyển (dự kiến):

Ngày 12/10/2021 thi kiến thức chung và thi sát hạch trình độ ngoại ngữ.
Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 04/11/2021 thi trình bày đề án công tác.

Trân trọng thông báo./.

BÌNH LUẬN