Thứ Ba, 9/4/2019 | 10:48 GMT +7

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ...

Xin mời xem, tải về các biểu mẫu tại địa chỉ sau: tinyurl.com/ptccbdhhl
(Phòng TCCB trường ĐHHL)