Thứ Hai, 29/6/2020 | 17:54 GMT +7

Đại học Hạ Long tham dự tập huấn “Thực hành xây dựng và tự đánh giá chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục”

Trong 3 ngày, từ 26 đến 28/6/2020, đoàn cán bộ Trường Đại học Hạ Long đã tham gia khoá tập huấn về đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục cho các cơ sở giáo dục toàn quốc với chủ đề “Thực hành xây dựng và tự đánh giá chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục”

Trong 3 ngày, từ 26 đến 28/6/2020, đoàn cán bộ Trường Đại học Hạ Long đã tham gia khoá tập huấn về đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục cho các cơ sở giáo dục toàn quốc với chủ đề “Thực hành xây dựng và tự đánh giá chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục” tại Đại học Đà Nẵng. Khóa tập huấn đã thu hút 150 đại biểu, đến từ 43 trường đại học, cao đẳng của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tham dự. Tham dự Hội thảo này, Trường Đại học Hạ Long cử 4 đồng chí, do đồng chí Hoàng Thị Thu Giang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn.

Tại khóa tập huấn, các học viên được các chuyên gia cung cấp, chia sẻ những thông tin, tri thức mới nhất, cập nhật, bổ ích về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận; nắm bắt quy trình xây dựng chương trình đào tạo, kĩ năng xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và của từng học phần; cách thức phân tích, sử dụng các công cụ kiểm soát (ma trận kĩ năng, đề cương chi tiết học phần, bản mô tả chương trình đào tạo, các công cụ kiểm tra, đánh giá, …) đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra học phần đối với người học.

Khoá tập huấn đã thực sự mang lại hiệu quả hữu ích cho mỗi học viên nói riêng cũng như cho các cơ sở giáo dục đại học nói chung bởi sau khi học xong khoá tập huấn này, học viên có thể giúp Trường/ Khoa xây dựng được các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, minh bạch trong giải trình với xã hội, đáp ứng các yêu cầu kiểm định và kiểm định thành công chương trình đào tạo của đơn vị mình.

Ngay sau đây, trong thời gian sớm nhất, đội ngũ học viên trở về từ khoá tập huấn sẽ tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ cán bộ, giảng viên trong Nhà trường với mong muốn toàn trường đồng tâm hiệp lực, cùng quyết tâm thực hiện thành công công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

Lan Hương

BÌNH LUẬN