Tin Tức

Trường Đại học Hạ Long hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 19-CV/TU ngày 05/10/2020 của của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn […]

Sinh viên Lào trường Đại học Hạ Long giành giải nhất Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II, năm 2020

Ngày 22/10, Sinh viên Lào trường Đại học Hạ Long đã tham gia Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ II, năm 2020 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội ( 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).  Liên hoan do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Bộ Ngoại giao đồng phối hợp tổ chức.