Tin Tức

Trao học bổng của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Chiều 24/5/2023, Tại phiên họp Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Hạ Long tháng 5 năm 2023, Đoàn Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Chương trình trao học bổng của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam cho 05 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Sinh viên khoa Thủy sản Trường Đại học Hạ Long Nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức)

Chiều ngày 19/5, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Hessen Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam và Hội nghị Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Lễ trao Học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật Bang Hessen thông qua Tổ chức Hỗ trợ thế giới Cộng Hòa Liên bang Đức (WUS) cho sinh viên xuất sắc năm học 2022-2023.