Thứ Hai, 12/6/2023 | 16:49 GMT +7

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật: “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học – nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”

Sáng ngày 12/6/2023, tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học - nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”.

Dự lớp bồi dưỡng, về phía Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương có PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương và các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng là các nhà văn, nhà nghiên cứu, cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở các cơ quan báo chí, các tổ chức chuyên môn về văn học nghệ thuật, hội văn học nghệ thuật chuyên ngành và đội ngũ giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học ở Trung ương và các địa phương khu vực phía Bắc.

Tham dự chương trình này, Trường Đại học Hạ Long có 6 thành viên, gồm các cán bộ, giảng viên giảng dạy các ngành Văn học, Văn hóa, Nghệ thuật do TS. Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mặt trận văn hóa và công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phân tích vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trong kế thừa, cách tân văn học nghệ thuật.

Cũng trong buổi khai mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có phát biểu chào mừng, đồng thời đưa ra những gợi ý cho việc phát triển đội ngũ làm văn học nghệ thuật nước nhà từ thực tiễn phát triển công tác này ở Thanh Hóa.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023. Các nhà văn, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sẽ được nghiên cứu các chuyên đề gồm: (1) Đề cương về văn hoá Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua; (2) Xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam – kết hợp tính dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý; (3) Cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thống; (4) Thị hiếu thẩm mĩ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay; (5) Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kế thừa giá trị truyền thống và đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong âm nhạc hiện nay.

Các kiến thức thu nhận được trong lớp bồi dưỡng này sẽ được các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hạ Long vận dụng vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của trường mà trước hết là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Văn báo chí truyền thông (Khoa Sư phạm), Quản lý văn hóa (Khoa Văn hóa), các ngành nghệ thuật (Khoa Nghệ thuật) của Trường Đại học Hạ Long.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hạ Long chụp ảnh kỷ niệm cùng Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Minh Tâm (Khoa Sư Phạm)

BÌNH LUẬN