Thứ Tư, 17/5/2023 | 10:21 GMT +7

BỘ MÔN SƯ PHẠM MẦM NON BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “Thực trạng phát triển chương trình giáo dục Mầm non của các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập”

       Thực hiện Kế hoạch Số 11/HK-SPMN ngày 06/4/2023, chiều ngày 11/5/2022, tại phòng D301, Bộ môn Sư phạm Mầm non đã tổ chức báo cáo chuyên đề học thuật với chủ đề “Thực trạng phát triển chương trình giáo dục Mầm non của các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công […]

       Thực hiện Kế hoạch Số 11/HK-SPMN ngày 06/4/2023, chiều ngày 11/5/2022, tại phòng D301, Bộ môn Sư phạm Mầm non đã tổ chức báo cáo chuyên đề học thuật với chủ đề “Thực trạng phát triển chương trình giáo dục Mầm non của các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập”

         Tham dự có Th.S Đặng Quang Rinh – P.Trưởng khoa Sư phạm, Trưởng Bộ môn Sư phạm mầm non; các giảng viên thuộc Bộ môn Sư phạm mầm non và 45 sinh viên các lớp CM19, CM20, ĐHMNK1

            Th.S Đặng Quang Rinh phát biểu trước buổi sinh hoạt chuyên đề

Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh bày báo cáo chuyên đề. Nội dung cáo đã đề cập đến bốn vấn đề cơ bản.

           Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ về nội dung chuyên đề

         Thứ nhất: Khái quát về chương trình giáo dục mầm non banh hành theo Thông tư hợp nhất Số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 13/04/2021.

         Thứ hai: Khái quát về Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non của một số nước trên thế giới và khu vực: Chương trình giáo dục mầm non của Pháp, chương trình giáo dục mầm non của Mĩ, nội dung chương trình giáo dục mầm non của Nhật Bản, chương trình giáo dục mầm non của Úc, chương trình giáo dục mầm non ở Singapore.

        Thứ ba: Trình bày sự phát triển, ứng dụng một số chương trình Giáo dục mầm non của các nước tại các trường mầm non ngoài công lập ở Việt Nam như: Chương trình IPC (International Primary Curriculum), chương trình giáo dục mầm non High scope, chương pháp và chương trình Montessori, chương pháp tiếp cận Reggio Emilia, trí thông minh đa dạng/ đa trí tuệ (Multiple Intelligences), chương pháp tiếp cận dự án (Project Approach), phương pháp tiếp cận STEAM.

          Thứ tư: Giới thiệu một số chương trình Mầm non của hệ thống các trường ngoài công lập tại Việt Nam:

          (1) Chương trình hệ thống trường Just Kids;

(2) Chương trình hệ thống trường Vinschool;

(3) Chương trình hệ thống trường Inter kids;

(4) Chương trình hệ thống trường Montessorri;

(5) Chương trình hệ thống trường Reggio Emillia

         Sau phần báo cáo của Th.S Nguyễn Nọc Quỳnh, Th.S Nguyễn Minh Huệ chia sẻ về chương trình Giáo dục mầm non ngoài công lập có yếu tố quốc tế (STEAMe và Sakura montessori) ở Hạ Long; Th.S Đặng Quang Rinh chia sẻ và nhấn mạnh thêm về triết lý, cách tiếp cận của giáo dục mầm non ở các nước trên thế giới; Đại diện đoàn thực tập Trường Mầm non Dongsim Hạ Long và Interkisd Hạ Long chia sẻ về chương trình và thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường; Đại diện lớp ĐHMNK1, CM20 chia sẻ kết quả tìm hiểu chương trình giáo dục của 03 cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập.

Th.S Nguyễn Minh Huệ chia sẻ về chương trình GDMN ngoài công lập ở Hạ Long

Th.S Đặng Quang Rinh chia sẻ và nhấn mạnh thêm về triết lý, cách tiếp cận của

giáo dục mầm non ở các nước trên thế giới

 

Đại diện đoàn thực tập Trường Mầm non Dongsim Hạ Long chia sẻ về các hoạt động trong nhà trường

 

Đại diện đoàn thực tập Trường Mầm non Interkisd Hạ Long chia sẻ về các hoạt động trong nhà trường

 

Đại diện lớp ĐHMNK1, CM20 chia sẻ kết quả tìm hiểu

chương trình giáo dục của 03 cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập.

         Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Th.S Đặng Quang Rinh đánh giá cao sự chuẩn bị và tham gia tích cực của các giảng viên; ghi nhận sự đóng góp của các giảng viên, sinh viên các lớp và rút kinh nghiệm cho buổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề sau được tốt hơn.

                                                                                                           Bộ môn Sư phạm Mầm non

Đặng Quang Rinh

BÌNH LUẬN