Thứ Hai, 3/9/2018 | 22:52 GMT +7

Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hạ Long (Student Assistance Center of Ha Long University) được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-ĐHHL, ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

Lịch sử: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Student Assistance Center) được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL, ngày 01 tháng 1 năm 2015 của Trường Đại học Hạ Long. Cùng với sự phát triển của nhà trường, trước yêu cầu đổi mới, hội nhập và giao lưu quốc tế ngày càng sâu rộng của tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm chính thức được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật (Student Assistance and Cultural Exchange Vietnam – Japan Center of Halong University) từ ngày 26 tháng 2 năm 2020 theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHHL của Trường Đại học Hạ Long.

Chức năng: Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho sinh viên; Tổ chức các dịch vụ cung cấp các dịch vụ nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản.

Nhiệm vụ:

– Tư vấn học tập: Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù họp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật…) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

– Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm: Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì tổ chức chương trình “Kết nối nhà trường – Nhà tuyến dụng”, chương trình “Ngày hội việc làm”.

– Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe:

+ Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý – xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

+ Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên;

+ Thường trực công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.

– Hỗ trợ tài chính: Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Hỗ trợ đặc biệt: Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên.

+ Chủ trì phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học và các đơn vị liên quan tổ chức, hỗ trợ sinh viên trao đổi, giao lưu văn hoá với Nhật Bản; Tham gia các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, trao đôi văn hóa với các tổ chức của Nhật Bản; Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản đến học tập tại Trường Đại học Hạ Long.

Đội ngũ cán bộ:

ĐÀO THỊ VƯƠNG

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính (V7.01.02).

Chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục thể chất.

Lý luận chính trị: Trung cấp

Nhiệm vụ:

– Quản lí điều hành cơ sở 2.

– Hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

– Tư vấn học tập.

– Giao lưu văn hóa Lào.

– Hỗ trợ các hoạt động thể chất.

– Đào tạo kỹ năng mềm.

Mobile: (0902) 199.084

Email: vuongdaothi.c17@moet.edu.vn

NGUYỄN VĂN HUỲNH

Chức vụ: Nhân viên

Chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học, Thạc sĩ Giáo dục phát triển cộng đồng.

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ:

– Hỗ trợ phong trào, tham quan, thực hành, thực tập.

– Phó chủ nhiệm CLB sinh viên sáng tạo khởi nghiệp.

– Phụ trách công tác truyền thông.

– Tổ chức các sự kiện.

– Giao lưu văn hóa Trung Quốc.

– Quản lý số liệu sinh viên.

Mobile: (0974) 343.938

Email: huynhnguyensp89@gmail.com

LƯU KIM THÚY

 

Chức vụ: Nhân viên

Chuyên môn: Y sĩ cơ sở

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ:

– Quản lí hồ sơ.

– Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe.

– Tổ chức khám sức khỏe ban đầu.

– Kiểm tra phòng chống dịch bệnh.

– Thường trực Văn phòng cơ sở 1.

– Phụ trách chấm công, chế độ cho trung tâm.

Mobile: (0344) 323.888

Email: kimthuy1971ytcsqn@gmail.com