Thứ Hai, 4/3/2019 | 16:32 GMT +7

TRUYỀN THỐNG 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc, xây dựng nên một truyền thống lịch sử rất vẻ vang.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 họp từ ngày 20 – 26/3/1931, Trung ương đã giành một ngày để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3 là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng năm.

Từ khi thành lập đến nay, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn ta đã đổi tên gọi nhiều lần (7 lần): Từ 1931-1936: Đoàn TNCS Đông Dương; từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên dân chủ Đông Dương; từ 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương; từ 1941-1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc; từ 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam; từ 1970-1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh; từ 1976 đến nay: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

88 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bài học về nêu cao lòng yêu nước, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính hiện thực và thắng lợi của lý tưởng xã hội chủ nghĩa; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; kiên trì tham mưu xây dựng chính sách phát triển thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức và năng lực thực tiễn, am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên, năng động, sáng tạo, dám dấn thân, sẵn sàng đảm nhận việc mới, đi đến những nơi gian khó.

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, thừa hưởng nguyên vẹn những giá trị chung của hai trường CĐSP Quảng Ninh và CĐ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Trường Đại học Hạ Long tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, có sự chuyển biến tích cực trong toàn trường. Chất lượng tổ chức Đoàn trường ngày càng được củng cố, kiện toàn. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên, sinh viên. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn với việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Các cấp bộ đoàn tiếp tục làm tốt việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, sinh viên. Công tác tham mưu cho Đảng ủy nhà trường và việc phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường được thực hiện tốt hơn. Trong công tác chỉ đạo đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch, chiến lược. Uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn trường Đại học Hạ Long được nâng lên rõ nét.

Với đặc thù của Đoàn Thanh niên nhà trường có hai cơ sở tại TP Uông Bí và TP Hạ Long nên hoạt động Đoàn của nhà trường đa dạng về cách thức, thừa hưởng thế mạnh của phong trào thanh thiếu nhi tại hai thành phố lớn đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, sinh viên trên hai địa bàn. Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên nhà trường đã đề xuất và được Đoàn cấp trên khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm học vừa qua.

Ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình, tập thể Ban Chấp hành cũng như đoàn viên, sinh viên trường Đại học Hạ Long nguyện ra sức thi đua, rèn luyện; giữ vững ý chí cách mạng của tuổi trẻ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển không ngừng của Nhà trường nói riêng và của đất nước nói chung, kế tục xứng đáng thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cũng như tạo đà phát triển trong tương lai.

————–

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN