Thứ Hai, 24/12/2018 | 15:22 GMT +7

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đảng ủy trường đại học Hạ Long đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Sinh (Chi bộ khoa Sư phạm Trung học).

Đến dự Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền có đồng chí Phạm Thị An Ninh (Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh), đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng ủy trường đại học Hạ Long) các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của nhà trường.

Tại Hội nghị học tập, đồng chí Phạm Thị An Ninh (Trường Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức thông báo đến toàn thể Hội nghị các văn kiện:

– Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”;

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh mà Đảng bộ trường đại học Hạ Long đã đề ra.

Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. Sau buổi học tập các đồng chí cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch cá nhân nhằm thể hiện sự lĩnh hội đầy đủ tinh thần nghị quyết đồng thời lồng ghép kế hoạch học tập của bản thân để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đ/c Phạm Thị An Ninh Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Sinh

Cũng tại Hội nghị lần này, đồng chí Phạm Thị An Ninh đã đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Sinh (Chi bộ khoa Sư phạm Trung học) về những đóng góp và thành tích của đồng chí đã đạt được trong suốt 30 năm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN