Thứ Năm, 15/12/2022 | 15:44 GMT +7

BỘ MÔN SƯ PHẠM MẦM NON BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Chiều ngày 06/12/2022, tại phòng D301, Bộ môn Sư phạm Mầm non đã tổ chức báo cáo chuyên đề học thuật với chủ đề: “Sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non”.

Tham dự có Th.S Đặng Quang Rinh – P.Trưởng khoa Sư phạm, Trưởng Bộ môn Sư phạm mầm non; các giảng viên thuộc Bộ môn Sư phạm mầm non và 45 sinh viên các lớp CM19, CM20, ĐHMNK1.

Th.S Nguyễn Minh Huệ đã trình bày báo cáo chuyên đề. Báo cáo đã đề cập đến: Khái niệm, phân loại, yêu cầu, nguyên tắc của việc xây dựng môi trường giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong thiết kế môi trường giáo dục cho hoạt động học, hướng dẫn sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong thiết kế môi trường giáo dục cho hoạt động ngoài trời, hướng dẫn sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong thiết kế môi trường giáo dục cho hoạt động chơi ở các góc.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau phần báo cáo của Th.S Nguyễn Minh Huệ, Th.S Nguyễn Thị Hương chia sẻ thêm về vai trò của xây dựng môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, vai trò của nguyên vật liệu thiên nhiên trong xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non; Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh phân tích, làm rõ về yêu cầu đảm bảo an toàn khi sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ, trao đổi về việc sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên trong trang trí tranh mảng tường; Đại diện sinh viên CM19 chia sẻ và giới thiệu sản phẩm về sử dụng lá cây, cành cây để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; Sinh viên CM20 chia sẻ và giới thiệu sản phẩm về sử dụng sỏi, vỏ sò trong xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ. Các đề nghị của sinh viên về nội dung chuyên đề cũng đã được các giảng viên giải đáp cụ thể, rõ ràng

ThS Nguyễn Thị Hương chia sẻ ý kiến về vai trò của XDTGD trong cơ sở GDMN

Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ việc sử dụng NVLTN trong xây dựng MTGD

Sinh viên CM 19 chia sẻ về việc làm đồ vật từ lá và cành cây.

SV CM 20 chia sẻ việc làm tranh từ sỏi đá

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Th.S Đặng Quang Rinh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị và tham gia tích cực của các giảng viên, sinh viên trong quá trình chuẩn bị và tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

BÌNH LUẬN