Thứ Sáu, 3/5/2019 | 10:07 GMT +7

Khoa Khoa học Cơ bản Tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II năm 2019 với nội dung: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Theo kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm 2019 của ban chi uỷ chi bộ khoa KHCB, sáng ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại phòng họp tầng 7, cơ sở 1, trường Đại học Hạ Long, chi bộ khoa KHCB tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II năm 2019 […]

Thực hiện Theo kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm 2019 của ban chi uỷ chi bộ khoa KHCB, sáng ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại phòng họp tầng 7, cơ sở 1, trường Đại học Hạ Long, chi bộ khoa KHCB tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II năm 2019 với nội dung: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản đã giới thiệu các nội dung chính bao gồm: báo cáo đề dẫn do Bộ môn Chính trị – Pháp luật trình bày, các báo cáo tham luận ”Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, bồi dưỡng thế hệ cách mạng“ do Bộ môn Ngữ Văn trình bày; ”Giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh“ do bộ môn Tâm lý – Giáo dục trình bày; ”Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thể dục, thể thao“ do Bộ môn Thể dục – Quân  sự trình bày.

50 năm đã đi qua, Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết vẫn còn nguyên giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng Đảng, nhân dân và quân đội ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Người trong điều kiện mới.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN