Khoa Ngoại ngữ

Ngành ngôn ngữ Nhật trường đại học Hạ Long

Theo học ngành ngôn ngữ Nhật tại Đại học Hạ Long sinh viên sẽ thành thạo tiếng Nhật, qua đó tìm hiểu, khám phá sâu về những bí quyết làm nên thành công của đất nước mặt trời mọc.