Thứ Ba, 22/2/2022 | 11:19 GMT +7

Học bổng, chính sách hỗ trợ

Học bổng của tỉnh Quảng Ninh và của Trường Đại học Hạ Long dành cho học sinh, sinh viên năm 2022:

A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Học bổng của tỉnh Quảng Ninh

 • Đối tượng: Sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học 07 ngành ĐẠI HỌC được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành:
  • (1) Nuôi trồng thủy sản;
  • (2) Ngôn ngữ Hàn Quốc;
  • (3) Ngôn ngữ Nhật Bản;
  • (4) Ngôn ngữ Trung Quốc;
  • (5) Quản trị khách sạn;
  • (6) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
  • (7) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
 • Nội dung hưởng và mức hưởng: TỐI ĐA 250 TRIỆU/SV TRONG TOÀN KHÓA HỌC
 • Thưởng điểm tuyển sinh đầu vào:
  • Thưởng 15 triệu nếu có điểm từ 21 đến dưới 24 điểm;
  • Thưởng 20 triệu nếu có điểm từ 24 đến dưới 27 điểm hoặc đạt giải khuyến khích HSG quốc gia hoặc giải khuyến khích khoa học kỹ thuật quốc gia;
  • Thưởng 30 triệu nếu có điểm từ 27 điểm trở lên hoặc đạt giải Ba HSG quốc gia hoặc giải Ba khoa học kỹ thuật quốc gia;
  • Thưởng 50 triệu nếu đạt giải Nhì HSG quốc gia hoặc giải nhì khoa học kỹ thuật quốc gia
 • Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập và học phí: 150.000 đồng/tháng và 100% học phí phải đóng nếu có điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ từ khá trở lên (không quá 20% tổng sinh viên từng ngành);
 • Hỗ trợ tiền ăn: Sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ 600.000đ/tháng;
 • Hỗ trợ chỗ ở: Sinh viên có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15km trở lên và có điểm trung bình học tập, rèn luyện từ khá trở lên được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá; trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở, sinh viên được hỗ trợ tiền thuê nhà là 300.000đ/tháng;
 • Hỗ trợ học phí + 600.000đ/tháng tiền ăn + miễn phí chỗ ở: Dành cho đối tượng sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh thuộc một trong các đối tượng sau:
  • Hộ nghèo, cận nghèo;
  • Thuộc xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi;
  • Tốt nghiệp các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Quảng Ninh;
  • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.
 • Khuyến khích học tập:
  • Sinh viên được thưởng 1,5 triệu/tháng nếu có điểm trung bình học tập và rèn luyện học kỳ đạt loại giỏi;
  • Sinh viên được thưởng 2,2 triệu/tháng nếu có điểm trung bình học tập và rèn luyện học kỳ đạt loại xuất sắc;
 • Thưởng tốt nghiệp:
  • Sinh viên được thưởng 15 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại giỏi; được doanh nghiệp tuyển dụng sau 12 tháng; cam kết làm việc ở Quảng Ninh đủ 36 tháng;
  • Sinh viên được thưởng 30 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại xuất sắc; được doanh nghiệp tuyển dụng sau 12 tháng; cam kết làm việc ở Quảng Ninh đủ 36 tháng;
 • Thời gian thực hiện: Sinh viên tuyển sinh trước 31/12/2025, áp dụng cho cả khóa học.

2. Học bổng đầu vào của Trường Đại học Hạ Long

 • Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học các ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học máy tính, Quản lý văn hóa, Ngôn ngữ Anh được nhận HỌC BỔNG ĐẦU VÀO của Trường Đại học Hạ Long.
 • Nội dung hưởng và mức hưởng:
  • Mức 1: 20 suất học bổng bằng 200% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 27 điểm trở lên.
  • Mức 2: 20 suất học bổng bằng 100% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 24 đến dưới 27 điểm trở lên.
  • Mức 3: 20 suất học bổng bằng 50% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 21 đến dưới 24 điểm trở lên.
 • Học bổng trong quá trình học theo quy định của Nhà nước: thực hiện theo quy định.
 • Học bổng được tài trợ bởi các doanh nghiệp có liên kết với Trường Đại học Hạ Long (nhiều loại)

B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Học bổng của tỉnh Quảng Ninh

 • Đối tượng: Sinh viên có HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI QUẢNG NINH trúng tuyển nhập học 04 ngành CAO ĐẲNG được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành:
  • (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
  • (2) Quản trị khách sạn;
  • (3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống;
  • (4) Hướng dẫn du lịch. Được HỖ TRỢ 50% mức lương cơ sở/người/tháng (745.000 đ/tháng)
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Sinh viên được tuyển sinh trong năm học 2024-2025 sẽ được hỗ trợ đến khi kết thúc khóa học.

2. Học bổng trong quá trình học theo quy định của Nhà nước: thực hiện theo quy định.

B. HỆ TRUNG CẤP NĂM KHIẾU: Học bổng của tỉnh Quảng Ninh

 • Đối tượng: Học sinh (HS) trúng tuyển nhập học 04 ngành TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành:
  • (1) Thanh nhạc;
  • (2) Biểu diễn nhạc cụ phương Tây;
  • (3) Biểu diễn nhạc cụ truyền thống;
  • (4) Nghệ thuật biểu diễn kịch múa.
 • Nội dung hưởng:
  • Hỗ trợ 100% tiền đóng học phí hằng tháng bằng mức học phí phải nộp theo quy định;
  • Bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của trường nếu khoảng cách từ nhà đến nơi học từ 15km trở lên.
  • Điều kiện hỗ trợ: HS được hỗ trợ ngay trong học kỳ đầu tiên; từ học kỳ thứ 2 trở đi, HS phải có điểm học tập trung bình trung các môn học và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên thì mới tiếp tục được hưởng chính sách này.
 • Thời gian thực hiện: Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2027-2028.

 

BÌNH LUẬN