Thứ Sáu, 16/9/2022 | 11:22 GMT +7

Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2022

Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định

Danh sách trúng tuyển đại học xét theo điểm thi tốt nghiệp và xét học bạ THPT trên hệ thống của Bộ Giáo dục (đợt 1)

Danh sách trúng tuyển cao đẳng Giáo dục mầm non (đợt 1)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyến đại học xét theo học bạ THPT (đơt xét học bạ bổ sung – đơt 4,5 theo thông báo nhận hồ sơ học bạ của trường)