Thứ Hai, 14/5/2018 | 12:02 GMT +7

Chỉ tiêu tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018

1. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 3. HỆ TRUNG CẤP Ghi chú: Chi tiết tổ hợp các môn xét tuyển như sau:

1. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

2. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

3. HỆ TRUNG CẤP

Ghi chú: Chi tiết tổ hợp các môn xét tuyển như sau:

BÌNH LUẬN