Thứ Năm, 19/3/2020 | 09:31 GMT +7

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Hạ Long, Nhà trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2020 như sau:

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp 3 môn xét tuyển Mã tổ hợp Chỉ tiêu
Xét KQ kỳ thi THPT Quốc gia Xét theo học bạ THPT

I

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (890 chỉ tiêu)
1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 1. Toán – Văn – Anh

2. Toán – KHTN – Anh

3. Toán – Lý – Anh

4. Toán – Lý – Hóa

 

D01

D90

A01

A00

 

162 18
2. Quản trị khách sạn 7810201 144 16
3. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 90 10

4.

Khoa học máy tính 7480101 54 6

5.

 

Quản lý văn hóa:

(1) Văn hóa du lịch

7229042 1. Văn – Sử – Địa

2. Văn – Toán – Anh

3. Văn – Địa – Anh

4. Văn – KHXH – Anh

C00

D01

D15

D78

45 5
(2) Tổ chức sự kiện

6.

Ngôn ngữ Anh 7220201 1. Anh – Văn – Toán

2. Anh – Văn – KHXH

3. Anh – Toán – Địa

4. Anh – Toán – Lý

D01

D78

D10

A01

81 9

7.

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Trung – Văn – Toán

2. Anh – Văn – Toán

3. Anh – Văn – KHXH

4. Anh – Toán – Địa

D04

D01

D78

D10

81 9

8.

Ngôn ngữ Nhật 7220209 1. Nhật – Văn – Toán

2. Anh – Văn – Toán

3. Anh – Văn – KHXH

4. Anh – Toán – Địa

D06

D01

D78

D10

36 4

9.

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 1. Anh – Văn – Toán

2. Anh – Văn – KHXH

3. Anh – Địa – Toán

4. Anh – Địa – Văn

D01

D78

D10

D15

54 6

10.

Nuôi trồng thủy sản 7620301 1. Toán – Lý – Hóa

2. Toán – Lý – Anh

3. Toán – Hóa – Sinh

4. Toán – KHTN – Anh

A00

A01

B00

D90

15 15

11.

Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 15 15

II

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (12 chỉ tiêu)

1.

Khoa học máy tính 7480101 Thi tuyển (có thông báo riêng) 0 12
Cộng chỉ tiêu: 777 125
Tổng cộng (I+II): 902 chỉ tiêu

Chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2020 xem tại đây

3 thoughts on “Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020

BÌNH LUẬN