Môi trường học tập

Khu thực hành thí nghiệm

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Hạ Long không chỉ đào tạo lí thuyết mà còn rất chú trọng công tác thực hành, thực tập cho sinh viên. Chính vì vậy, nhà trường đã đầu tư hệ thống khu thực hành thí nghiệm, phòng chuyên môn hiện đại được đánh giá là hiện đại vào bậc nhất trong số các trường chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Khuôn viên trường đại học Hạ Long

Có thể nói, Trường Đại học Hạ Long là một trong những trường đại học trực thuộc tỉnh được xây dựng khang trang, hiện đại bậc nhất của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, của cả nước nói chung.

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường đại học Hạ Long

Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-ĐHHL, ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Hạ Long với chức năng nhiệm vụ là tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường về công tác CNTT và Thông tin thư viện; quản lý và vận hành hạ tầng mạng, phòng máy tính phục vụ tra cứu và tìm kiếm thông tin, website của Nhà trường; quản lý công tác thư viện của Nhà trường; triển khai các dịch vụ liên quan đến CNTT và Thư viện và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường giao.

Hệ thống giảng đường, phòng học

Trường Đại học Hạ Long có 2 cơ sở:
– Cơ sở 1: tại Uông Bí – Quảng Ninh
– Cơ sở 2: tại trung tâm Hạ Long – Quảng Ninh.
Cả hai cơ sở đều được trang bị các khu nhà làm việc và giảng đường hiện đại.