Thứ Tư, 13/9/2023 | 23:49 GMT +7

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG (UHL) NĂM 2024

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế có 13 thành viên

 

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế được quy định tại Quyết định số 146/QĐ-ĐHHL ngày 26/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lí, tổng hợp, thực hiện các công việc về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, quản lí viên chức và lao động, thi đua – khen thưởng, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, dân vận chính quyền, thanh tra nội bộ, pháp chế, hành chính và tổng hợp.

Lãnh đạo đơn vị:

Phó trưởng phòng phụ trách: Ths Nguyễn Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng:  – Ths Kiều Đình Sơn

                                 – Ths Nguyễn Văn Lâm

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà hiệu bộ

BÌNH LUẬN