Thứ Tư, 17/11/2021 | 09:02 GMT +7

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Ngày 10/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ngày 10/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 và giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01

Cụ thể, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, giảng viên cao cấp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng; Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III đối với người dự thi hoặc xét lên hạng II và đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II đối với người dự thi hoặc xét lên hạng I; Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên; Đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên của hạng dự thi hoặc xét.

  1. Nội dung xét thăng hạng bao gồm thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng; trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tính điểm quy đổi gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp được nghiệm thu từ mức đạt trở lên; Bài báo khoa học; Sách phục vụ đào tạo; Kết quả hướng dẫn học viên được cấp bằng thạc sỹ; Công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng quốc gia, quốc tế đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật;…

Ngoài ra, người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, giảng viên cao cấp là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng xác định đạt tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi đạt tối thiểu 3,5 điểm đối với giảng viên chính, 8,0 điểm đối với giảng viên cao cấp và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2021.

Xem chi tiết Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT TẠI ĐÂY: thong-tu-31-2021-tt-bgddt

BÌNH LUẬN