Thứ Năm, 29/2/2024 | 20:07 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2024

Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 233-KH/UBKTTU ngày 21/02/2024 của UBKT Tỉnh ủy; Kế hoạch số 421-KH/UBKTĐUK ngày 22/02/2024 về “Tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2024,  Kế hoạch số 53 -KH/UBKTĐU ngày 28/02/2023 của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2024, ngày 29 /02/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2024 cho gần 50 cán bộ, đảng viên.

Thành phần tham dự hội nghị là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư (hoặc phó bí thư) các chi bộ, các đồng chí Trưởng các phòng, khoa, trung tâm. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Trung Vỹ – Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng điều hành Nhà trường; đồng chí Nguyễn Mai Hùng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2024. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng uỷ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, xác định ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nêu cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong đại bộ phận cán bộ, viên chức và đảng viên. Thông qua hội nghị sẽ cung cấp thêm những thông tin cần thiết, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trường về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động tiếp cận được thông tin chính xác về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Mai Hùng – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ nhấn mạnh tuyên tuyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tập trung vào các văn bản mới ban hành, liên quan công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật Đảng tại các Chi bộ như: Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 13/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU ngày 12/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy về mẫu văn bản nghiệp vụ và lập hồ sơ lưu trữ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ…Các nghị quyết, văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng Được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ https://uhl.edu.vn/dang-uy/dang-uy-thong-tin-chung/van-ban-kiem-tra-giam-sat-cua-dang/.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2024 đến cán bộ, viên chức đảng viên góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cán bộ, viên chức; nâng cao năng lực trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kịp thời ngăn chặn và hạn chế các vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát,kỉ luật của Đảng trong Nhà trường./.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ

BÌNH LUẬN