Chủ Nhật, 16/9/2018 | 00:40 GMT +7

Kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Hạ Long xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng – Ngày hội chào mừng tân sinh viên năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, tăng cường nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của địa phương.
– Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn trường.
2. Yêu cầu
Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu vươn lên của tập thể nhà trường; phát động mạnh mẽ phong trào học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên nhà trường.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
– Thời gian: 8:00, ngày 19 tháng 09 năm 2018.
Ghi chú: Lịch học tại Cơ sở 1 buổi sáng ngày 19/9/2018 chuyển sang sáng thứ 7 ngày 22/9/2018.
– Địa điểm: Tổ chức các hoạt động tập trung tại Cơ sở 1, cụ thể:
+ Lễ Khai giảng: Phòng Hội trường tầng 1, nhà B (nhà 9 tầng).
+ Ngày hội chào tân sinh viên: Sảnh tầng 1 nhà B và sân khấu ngoài trời.
2. Thành phần tham dự
2.1. Đại biểu mời:
– Đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
– Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.
– Đ/c Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.
– Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội.
– Lãnh đạo Thành phố Uông bí.
– Các thành viên Hội đồng trường.
– Đại diện các doanh nghiệp tham gia tài trợ.
– Các cơ quan báo, đài: Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh, Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND Tỉnh.
2.2. Ban Giám hiệu
2.3. Cán bộ, giảng viên: Trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm thuộc trường; các tiến sĩ thuộc diện thu hút của tỉnh, của trường.
2.4. Sinh viên
– Tham gia chương trình Lễ Khai giảng: tổng số 290 sinh viên, gồm: Đại diện sinh viên các lớp năm thứ nhất (bao gồm sinh viên được nhận học bổng) và Lớp trưởng các lớp đại học (năm 2, 3, 4) cao đẳng (năm 2, 3).
– Tham gia chương trình Ngày hội chào tân sinh viên: Tất cả sinh viên đại học, cao đẳng năm nhất còn lại; tất cả sinh viên đại học, cao đẳng năm 2, 3, 4 học tại Cơ sở 1 (trừ Lớp trưởng).
III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG
1. Chương trình văn nghệ chào mừng;
2. Chào cờ, hát Quốc ca;
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
4. Đọc thư của Chủ tịch nước (Đ/c Hiệu trưởng)
5. Diễn văn khai giảng năm học;
6. Đại diện cấp trên phát biểu (nếu có);
7. Các cơ quan, doanh nghiệp trao học bổng (nếu có);
8. Phát biểu của đại diện sinh viên;
9. Bế mạc, khách mời và BTC chụp ảnh lưu niệm.
IV. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI CHÀO TÂN SINH VIÊN
1. Văn nghệ chào mừng;
2. Trò chơi hoạt náo;
3. Hóa thân thành ca sĩ nổi tiếng;
4. Ngày hội sách;
5. Giải kéo co sinh viên năm nhất;
6. Tổng kết, trao giải và kết thúc ngày hội.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính – Quản trị
– In và gửi giấy mời các đại biểu (trực tiếp, sau 2/9/2018).
– Trang trí khánh tiết phục vụ Lễ Khai giảng.
– Trang trí cổng, sảnh nhà B, treo lại cờ trên cổng trường và các khu vực khác.
– In và thi công backdrop cho giải kéo co sinh viên năm thứ nhất (Đoàn TN gửi nội dung backdrop).
– Thuê bạt dù tròn sân khấu ngoài trời khu vực tổ chức chương trình Ngày hội chào tân sinh viên.
– Hoa trang trí bục phát biểu, bàn đại biểu tại Hội trường nhà B.
– Bố trí xe đưa đón cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự chương trình.
– Đầu mối tổng hợp dự toán kinh phí của các đơn vị, báo cáo BGH trước khi thực hiện.
2. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
– Phân bổ chỉ tiêu sinh viên tham dự ở các khu vực và phối hợp với các khoa thông báo tới sinh viên.
– Lập danh sách sinh viên được nhận học bổng trình BGH phê duyệt.
– Phối hợp với trợ lý các khoa, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên đôn đốc sinh viên có mặt đúng giờ, tham gia đầy đủ trong suốt chương trình.
3. Phòng Đào tạo
– Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng.
– Chuẩn bị diễn văn khai giảng năm học; phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.
– Chuẩn bị thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học 2018-2019.
– Xây dựng chương trình chi tiết Lễ Khai giải năm học tại Phòng Hội trường.
– Phát tài liệu cho đại biểu dự Lễ Khai giảng (chương trình khai giảng, báo cáo kết quả tuyển sinh 2018, báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019).
– Phối hợp Trung tâm Thông tin – Thư viện rà soát kịch bản chương trình chi tiết phần Ngày hội sách, làm việc kỹ với Khoa Ngoại ngữ về việc mời giảng viên quốc tế tham gia phần giao lưu tiếng Anh và tặng sách cho sinh viên, kiểm tra các khâu chuẩn bị.
4. Phòng Kế hoạch – Tài chính
– Chuẩn bị kinh phí tổ chức Lễ Khai giảng và Ngày hội chào tân sinh viên.
5. Trung tâm Thực hành nghệ thuật
– Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng trong Lễ Khai giảng (30-45 phút). Báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt chương trình văn nghệ chào mừng.
– Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ Lễ Khai giảng.
– Cung cấp áo dài cho các SV khoa Du lịch làm công tác lễ tân phục vụ Lễ Khai giảng.
6. Trung tâm Hỗ trợ HSSV
– Thiết kế background sân khấu ngoài trời cho chương trình Ngày hội chào tân sinh viên, gửi Phòng HC-QT in và lắp đặt.
– Cử cán bộ phối hợp làm công tác tổ chức, điều hành Chương trình Ngày hội chào tân sinh viên.
– Đầu mối kết nối với các doanh nghiệp và phối hợp với các khoa trong công tác xin học bổng cho sinh viên; lập danh sách khách mời là doanh nghiệp báo cáo BGH, gửi Phòng CT HSSV, Phòng HC-QT.
7. Đoàn Thanh niên
– Chỉ trì tổ chức, điều hành, xây dựng chương trình chi tiết Chương trình Ngày hội chào tân sinh viên.
– Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng trong Chương trình Ngày hội chào tân sinh viên (30 phút).
– Chỉ đạo các CLB (CLB sinh viên Lào; CLB sinh viên tình nguyện; CLB nhảy) phối hợp tham gia.
8. Trung tâm Thông tin Thư viện
– Phối hợp Trung tâm Thực hành nghệ thuật chuẩn bị âm thanh, ánh sáng.
– Tuyên truyền về Lễ Khai giảng và Ngày hội chào tân sinh viên (website, bảng điện tử LeD)
– Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội sách với các gian trưng bày sách tiếng Anh, Trung, Nhật, sách tổng hợp; phối hợp với Khoa ngoại ngữ xây dựng chi tiết kịch bản giao lưu, tặng sách.
– Chuẩn bị sách ngoại ngữ để làm quà tặng cho phần giao lưu, tặng sách của giảng viên nước ngoài. Báo cáo BGH phê duyệt nội dung, kịch bản của các hoạt động liên quan.
9. Các đơn vị chuyên môn khác
– Các khoa:
+ Cử sinh viên tham dự theo phân bổ của Phòng Công tác HSSV. Đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ, trang phục lịch sự.
+ Kết nối với các đối tác, doanh nghiệp tài trợ học bổng, là đầu mối mời doanh nghiệp có hợp tác trực tiếp với khoa. Kết quả gửi thông tin tổng hợp về Trung tâm HTSV.
– Khoa Văn hóa: Cử cán bộ làm MC tại Lễ khai giảng, báo cáo Ban Giám hiệu phê duyệt kịch bản chương trình chi tiết.
– Khoa Ngoại ngữ:
+ Huy động sinh viên đại học các khóa 2, 3, 4 tập trung tham dự và giao lưu tại khu vực Ngày hội sách.
+ Mời ít nhất 01 giảng viên quốc tế dạy tiếng Anh tham gia cùng 01 giảng viên của khoa làm MC tổ chức hoạt động giao lưu và tặng sách ngoại ngữ tại khu vực Ngày hội sách (xây dựng kịch bản, chuẩn bị các câu hỏi, trò chơi và tặng sách).
+ Cử 02 sinh viên Ngôn ngữ Nhật (mặc trang phục truyền thống của Nhật) đứng giới thiệu tại khu vực trưng bày sách tiếng Nhật và 02 sinh viên Ngôn ngữ Trung Quốc (có trang phục đặc trưng, tiêu biểu cho văn hóa Trung Quốc) đứng giới thiệu tại khu vực trưng bày sách tiếng Trung.
– Bộ môn Thể dục – Quân sự, Khoa Khoa học cơ bản: bố trí lực lượng trọng tài tham gia giải kéo co sinh viên năm nhất.
– Khoa Du lịch:
+ Cử 18 nữ sinh làm công tác lễ tân, trong đó: 6 nữ sinh tại khu vực Nhà hiệu bộ, 12 nữ sinh đón đại biểu tại khu vực Hội trường và sau đó tập trung tại khu vực Ngày hội sách (phân công riêng 2 nữ sinh làm công tác hỗ trợ trong Hội trường: tiếp nước, chuyển hoa…).
+ Cử 01 tân sinh viên khóa 2018 – 2021 phát biểu cảm nghĩ tại Lễ Khai giảng (lãnh đạo Khoa duyệt nội dung phát biểu).
10. Công ty TNHH Trường Minh:
– Tổ chức lao động vệ sinh môi trường đảm bảo quang cảnh sạch, đẹp.
– Đảm bảo an ninh trật tự trong Lễ Khai giảng và Ngày hội chào tân sinh viên.
Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị chủ động phân công cụ thể cho từng cá nhân và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

   KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

             (đã ký)

TS. Hoàng Thị Thu Giang

BÌNH LUẬN