Chủ Nhật, 22/7/2018 | 23:48 GMT +7

Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Du lịch

Tổng số CBGV Khoa Du lịch gồm 28 người, trong đó: 01 tiến sĩ, 27 thạc sĩ

TT Họ và tên Nhiệm vụ
1 TS. Vũ Văn Viện – Trưởng khoa – Chức vụ: Trưởng khoa.

– Trình độ đào tạo: Tiến sỹ kinh tế thương mại.

– Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long.

– Ủy viên BCH Hiệp hội Du lịch QN nhiệm kì 2015-2020

– Ủy viên BCH Hiệp hội đào tạo du lịch VN nhiệm kì 2016-2021.

– Điện thoại cố định: 02033. 812 317.

– Điện thoại di động: 0912 629 339

– Địa chỉ email: vuvienvhnt@gmail.com

2 Bùi Thu Thủy – Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Lữ hành – Hướng dẫn.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản lý Du lịch.

– Điện thoại di động: 0936 841 388

– Địa chỉ email:  buithuthuy.qn202@gmail.com

3 Nguyễn Vân Hà – Chức vụ: Trưởng bộ môn Khách sạn – Nhà hàng-

– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động: 0915.026.036

– Địa chỉ Email: vanhaksnh@gmail.com

4 Lê Minh Thủy – Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Khách sạn – Nhà hàng

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động: 0985.315.888

– Địa chỉ Email: leminhthuydl@gmail.com

5 Mạc Thị Mận – Chức vụ: Phó trưởng bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0985. 168.752

– Địa chỉ Email: baotamhl@gmail.com

6 Trần Thu Thủy – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động : 0982.179.819

– Địa chỉ Email: tranthuthuy2012@gmail.com

7 Hà Thị Hương – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0919 764 759

– Địa chỉ email: hahuongvhnt@gmail.com

8 Trần Thị Phương Thảo – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động 0943.582.666

– Địa chỉ Email: phuongthaodlhl@gmail.com

9 Nguyễn Thị Thu Hằng – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động : 0904.050.120

– Địa chỉ Email : hangan212@gmail.com

10 Nguyễn Thị Thu Huyền – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động : 0986.335.927

– Địa chỉ Email : thuhuyen.bon@gmail.com

11 Nguyễn Thị Mai Linh – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động : 0913.358.612

– Địa chỉ Email : mailinh.hlqn@gmail.com

12 Đặng Việt Hà – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động : 0964.797.912

– Địa chỉ Email : dangvietha83@gmail.com

13 Phạm Bình Quảng – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động: 0906.131.298

– Địa chỉ Email: quangtravel@gmail.com

14 Nguyễn Thúy Lan – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0977 663 283

– Địa chỉ email: tieplan8283@gmail.com

15 Phạm Minh Thắng – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0984 666 601

– Địa chỉ email: phamminhthang@gmail.com

16 Đinh Thị Phương Loan – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học,

– Điện thoại: 0902 199 827

– Địa chỉ email: phuongloan2312@gmail.com

16 Nguyễn Thị Kim Thanh – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lich học

– Điện thoại di động: 0912.291.599

– Địa chỉ Email: kimthanh.vhntdl@gmail.com

17 Trần Thị Hiên – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch

– Điện thoại di động : 0912.954.756

– Địa chỉ Email : tranmaihienks@gmail.com

18 Nguyễn Minh Đức – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại di động : 0912.092.789

– Địa chỉ Email: duchanhnoithat@gmail.com

19 Hà Thị Phương Lan – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0904.912.029

– Địa chỉ Email: halanhl2009@yahoo.com

20 Lê Minh Quyết – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch

– Điện thoại di động: 0912.977.966

– Địa chỉ Email: leminhquyetbar@gmail.com

21 Phạm Thu Bình – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

– Điện thoại: 01647 607 147

– Địa chỉ email: thubinhpham@gmail.com

22 Lại Văn Đoàn – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch

–  Điện thoại di động: 0904.267.818

– Địa chỉ Email: danghai2001@gmail.com

23 Phạm Xuân Tùng – Chức vụ: Giảng viên

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch

Điện thoại di động: 0984.338.386

– Địa chỉ Email: johnnytung99@gmail.com

24 Phùng Thị Vân Trang – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Du lịch học

– Điện thoại di động: 0912.848.323

– Địa chỉ Email: vantrang.tourism@gmail.com

25 Phạm Thị Lan Phượng – Chức vụ: Giảng viên.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch

– Điện thoại: 01234 588 092

– Địa chỉ email: lanphuong79vhnt@gmail.com

26 Trần Phương Anh – Chức vụ: Trợ lý đào tạo

– Trình độ đào tạo: cử nhân Quản trị kinh doanh

– Điện thoại: 0964.128.493

– Địa chỉ email: phuonganh201@gmail.com

 

BÌNH LUẬN