Thứ Hai, 15/8/2022 | 11:55 GMT +7

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành nhận Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Ngày 03/8/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục - trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-KĐCLV về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ Đại học hệ chính quy cho trường Đại học Hạ Long.

Xem Quyết định 499/QĐ-KĐCLV tại đây 499-QD-KDCLV.

Khoa Du lịch

BÌNH LUẬN