Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Hạ Long tham dự cuộc họp khởi động dự án quốc tế: Thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam (Vietmus), tại thành phố Palermo, nước Ý.

Chiều ngày 11/9/2023, đoàn công tác Trường Đại học Hạ Long tham dự cuộc họp khởi động  Dự án “Thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam – Vietnam Music Universities Spurring – VIETMUS” tại Nhạc viện Alessandro Scarlatti, thành phố Palermo, nước Ý.