Phòng HTQT & QLKH

Bộ môn tiếng Nhật Bản – Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo chia sẻ phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Bản

Vào ngày 11-12/7 vừa qua, Bộ môn tiếng Nhật Bản – Khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Hạ Long) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo chia sẻ phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Bản giữa tình nguyện viên JICA và giảng viên giảng dạy tiếng Nhật Bản tại các trường học ở Việt Nam.

Trường Đại học Hạ Long tham dự sự kiện “Mạng và kỹ thuật số từ những góc nhìn mở trong biểu diễn âm nhạc – Chương trình đào tạo cho giáo viên” tại Vương quốc Bỉ.

Sáng 01/7/2024, Đoàn công tác Trường Đại học Hạ Long do TS. Nguyễn Đức Tiệp làm Trường đoàn đã tham dự sự kiện “Mạng và kỹ thuật số từ những góc nhìn mở trong biểu diễn âm nhạc – Chương trình đào tạo cho giáo viên” trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam – Vietnam Music Universities Spurring – VIETMUS” tại Nhạc viện Koninklijk Brussel, thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ.