Thứ Hai, 22/3/2021 | 14:18 GMT +7

Trường ĐHHL tham gia Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Ngày 17/3/2021 tại Sở KH&CN Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long đã tham gia Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Số hóa di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”.

Chiều ngày 17/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã diễn ra Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Số hóa di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”.  Nhiệm vụ do Trường Đại học Hạ Long chủ trì, Trường Đại học Văn Lang phối hợp thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp gồm có: Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công  nghệ Quảng Ninh – Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên là các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín thuộc các sở, ngành của tỉnh: Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc Quảng Ninh; Về phía đơn vị chủ trì nhiệm vụ có TS. Phan Thị Huệ – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, đơn vị phối hợp có TS. Ngô Minh Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển, Trường Đại học Văn Lang; Cùng các đồng chí là chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lương Khắc Định, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa CNTT, Trường Đại học Hạ Long (chủ nhiệm); TS. Ngô Minh Hùng (đồng chủ nhiệm) trình bày tóm tắt thuyết minh. Nhiệm vụ tập trung vào 3 mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu di sản nghệ thuật biểu diễn âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh; (2) Xây dựng phần mềm khai thác di sản nghệ thuật biểu diễn âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh; (3) Số hóa di sản nghệ thuật biểu diễn âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh;

TS. Lương Khắc Định – Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày thuyết minh tại Hội đồng

Các thành viên hội đồng đã cùng nhau nhận xét, thảo luận, phân tích thuyết minh nhiệm vụ theo từng chỉ tiêu, nhất trí đi đến kết luận: Đây là một nhiệm vụ khoa học thực hiện theo đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao; Việc sử dụng công nghệ số hóa để bảo tồn di sản nghệ thuật biểu diễn dân gian là một trong những yếu tốt quan trọng giúp Quảng Ninh xây dựng văn hóa, kinh tế, xã hội phát triển mạnh, bền vững; Góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số (Dân tộc Dao) phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, để nhiệm vụ được triển khai hoàn thiện, đạt hiệu quả cao hơn, phải điều chỉnh tên nhiệm vụ thành: “Số hóa di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian của người Dao ở Quảng Ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”; chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, sản phẩm nghiên cứu và phương án chuyển giao phù hợp mang tính đặc thù của dân tộc Dao hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nhiệm vụ, với kết quả đạt 78/100 điểm.

Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề nghị Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Văn Lang, chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu chỉnh sửa thuyết minh theo kết luận của Hội đồng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/3/2021.

 Vũ Thị Thu Hương – P. HTQT&QLKH

BÌNH LUẬN