Thứ Năm, 9/9/2021 | 16:20 GMT +7

Tập huấn và triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS) của Viettel trong đào tạo và đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Hạ Long

Trong các ngày từ 9/9 đến 12/9/2021, Trường Đại học Hạ Long tổ chức tập huấn và triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS) của Viettel trong đào tạo và đào trực tuyến.

Tai chương trình tập huấn, các chuyên viên của Viettel sẽ hướng dẫn sử dụng và giải đáp các thắc mắc của giảng viên về Hệ thống quản lý học tập LMS.

LMS (Learning Management System) là phần mềm giúp phân phối các tài liệu eLearning tới số lượng lớn học viên, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình đào tạo một cách hiệu quả. Hệ thống LMS có nhiều tính ưu việt như: linh hoạt về thời gian và địa điểm học tập, tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo, dễ dàng quản lý và theo dõi hoạt động của người học, tăng sự tương tác giữa người giảng dạy và học viên…

Tập huấn và triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS) của Viettel trong đào tạo và đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Hạ Long

Theo kế hoạch, 100% giảng viên toàn trường sẽ tham gia tập huấn và nhân viên các đơn vị: Đào tạo, Khảo thí, Trung tâm Thông tin Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt – Nhật được giao nhiệm vụ quản lý chuyên môn trên hệ thống LMS.

Sau tập huấn, Trường Đại học Hạ Long sẽ thực hiện lộ trình xây dựng, tổ chức tài nguyên học tập trên hệ thống LMS (Learning Management System) đối với 100% học phần của các chương trình đào tạo theo nguyên tắc: học phần nào giảng dạy trước thì làm trước (bắt đầu từ Học kì 1 năm học 2021-2022) cho tới khi hoàn thiện toàn bộ các học phần…

Việc tổ chức và triển khai hệ thống nhằm tăng cường chuyển đổi số trong công tác giáo dục đào tạo để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phức tạp kéo dài, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho việc mở các chương trình đào tạo trực tuyến. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo thông qua việc xây dựng và cung cấp một hệ thống tài nguyên học tập, giúp người học dễ dàng tự học, giảng viên và Nhà Trường theo dõi, đánh giá kết quả tự học khách quan, công bằng.

TTTV&GLVHVN

BÌNH LUẬN