Thứ Ba, 5/5/2020 | 16:55 GMT +7

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày 29/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020. Trên cơ sở đó, trường Đại học Hạ Long đã ban hành Công văn số 435/ĐHHL-HCQT ngày 04/5/2020 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm và phổ biến tới các đơn vị, cá nhân nhà trường biết và thực hiện.

Theo đó, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 15/4 – 15/5/2020.

Tháng hành động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho HSSV, CBGVNV, nhân viên chế biến thực phẩm tại căng tin trong nhà trường và cha mẹ học sinh về an toàn thực phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nội dung Công văn số 435/ĐHHL-HCQT: TẠI ĐÂY

 

 

BÌNH LUẬN