Thứ Năm, 18/5/2023 | 16:15 GMT +7

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Ngày 28/04/2023, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ra Nghị quyết số 13-NQ/TU về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Toàn văn Nghị quyết xem tại đây.

Vũ Thị Thu Hương – Phòng HTQT&QLKH.

BÌNH LUẬN