Thứ Ba, 28/4/2020 | 15:45 GMT +7

Lịch nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4  và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Thực hiện quy định của Bộ Luật lao động về nghỉ lễ, Tết, theo Công văn số 2538/UBND-VX1 ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành Thông báo số 375/TB-ĐHHL về lịch nghỉ và lịch trực dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.

Theo đó cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường nghỉ 04 ngày (từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020).

Nhà trường phân công lịch trực ngày nghỉ lễ ở cả 2 cơ sở 1 và cơ sở 2 đảm bảo giải quyết mọi vấn đề phát sinh; đồng thời yêu cầu toàn thể án bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ theo đúng quy định.

Toàn văn thông báo số 375/TB-ĐHHL

BÌNH LUẬN