Thứ Sáu, 2/2/2024 | 16:46 GMT +7

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/01/2024 về tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

 1. Điều kiện tham gia:
 • Giảng viên trẻ làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học.
 • Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2024).
 • Có công trình khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Khoản 1, 3, 4 Điều 4 Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là Thông tư số 45).
 • Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng được quy định tại Điều 3 Thông tư số 45.
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Giải thưởng:
 • Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia xét Giải thưởng: Trước ngày 30/6/2024.
 • Tổ chức đánh giá, xét Vòng sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 30/9/2024.
 • Tổ chức đánh giá, xét giải thưởng Vòng chung khảo và tổ chức Lễ tổng kết trao Giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 15/12/2024.
 • Địa điểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tổ chức đánh giá, xét giải Vòng sơ khảo và chung khảo: Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.
 • Địa điểm tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 1. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ tại Trường Đại học Hạ Long:
 • Làm hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại Điều 7 Thông tư số 45.
 • Gửi hồ sơ về Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hạ Long trước ngày 01/6/2024.

Liên hệ: Để biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với đ/c Vũ Thị Thu Hương, số điện thoại: 0386.447.990, Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nguyễn Thúy Ngân – Phòng HTKH

 

BÌNH LUẬN