Thứ Năm, 13/4/2023 | 10:21 GMT +7

Kế hoạch hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023; Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế hoạch Số 76/KH-ĐHHL ngày 31/01/2023, hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023.

Nhằm phát động hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật nhằm khai thác, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của giảng viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Hạ Long; tuyển chọn các mô hình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, kinh tế, văn hoá – xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục… (gọi chung là đề tài, giải pháp) có tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả để gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022-2023; đồng thời tuyên truyền, quảng bá và khẳng định thương hiệu Trường Đại học Hạ Long với xã hội; Trường Đại học Hạ Long đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023.

Để tổ chức vòng sơ loại của Trường Đại học Hạ Long, tác giả/nhóm tác giả có đề tài, giải pháp vui lòng gửi hồ sơ dự thi về phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học qua địa chỉ email: phongqlkhqhqt.dhhl@moet.edu.vn.

Thời gian nộp hồ sơ vòng sơ loại của Trường ĐHHL: trước ngày 31/5/2023.

Sau khi qua vòng sơ loại và có xác nhận của nhà trường, tác giả/nhóm tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin hội thi tại địa chỉ: https://quangninh.gov.vn/bannganh/lienhiephoi

Thời gian nộp hồ sơ dự thi: trước ngày 15/6/2023.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

(Vũ Thị Thu Hương – Phòng HTQT-QLKH)

BÌNH LUẬN