Thứ Sáu, 12/5/2023 | 11:00 GMT +7

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023, để tổ chức vòng sơ loại của Trường Đại học Hạ Long, tác giả/nhóm tác giả có đề tài, giải pháp vui lòng tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ cũng như các thông tin về hạn nộp hồ sơ dưới đây.

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023, để tổ chức vòng sơ loại của Trường Đại học Hạ Long, tác giả/nhóm tác giả có đề tài, giải pháp vui lòng gửi hồ sơ dự thi về phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học qua địa chỉ email: phongqlkhqhqt.dhhl@moet.edu.vn.

Thời gian nộp hồ sơ vòng sơ loại của Trường ĐHHL: trước ngày 31/5/2023.

Sau khi qua vòng sơ loại và có xác nhận của nhà trường, tác giả/nhóm tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin hội thi tại địa chỉ: https://quangninh.gov.vn/bannganh/lienhiephoi

Thời gian nộp hồ sơ dự thi: trước ngày 15/6/2023.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Clip tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023 xem tại đây.

Vũ Thị Thu Hương – Phòng HTQT&QLKH.

BÌNH LUẬN