Thứ Hai, 11/3/2019 | 10:42 GMT +7

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ – QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý khoa học trường Đại học Hạ Long được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2015 (theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

I. Năm học 2014 – 2015

  1. Nhân sự của phòng:
– Phó phòng: ThS. Phan Thị Huệ

– Nhân viên:

ThS. Nguyễn Thị Xứng,

ThS. Hạp Thu Hà,

Giáp Lương Thụy

 

Sau đó, đồng chí Giáp Lương Thụy được điều động về Trung tâm Thông tin – Thư viện

  1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Ngay sau khi thành lập phòng HTQT – QLKH khẩn trương xây dựng và ban hành Quy định về NCKH của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long, xây dựng và phát hành biểu mẫu hướng dẫn hoạt động khoa học của giảng viên và sinh viên.

– Hướng dẫn triển khai và nghiệm thu 1 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 17 nhiệm vụ khoa học cấp trường, 105 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên.

* Hợp tác quốc tế

Tìm kiếm các đối tác nước ngoài để mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

* Thành tích

– Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến

– Cá nhân: 3 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

II. Năm học 2015 – 2016

  1. Nhân sự của phòng:

– Phó phòng: TS.Phan Thị Huệ

– Nhân viên: ThS.Nguyễn Thị Xứng,ThS.Hạp Thu Hà

  1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của giảng viên: 1 cấp tỉnh, 21 cấp trường, 83 cấp cơ sở; Phát động và tổ chức nghiệm thu 5 đề tài sinh viên.

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: 1 cấp tỉnh, 11 cấp trường, 39 cấp cơ sở

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 1)

– Tổ chức 01 hội thảo Quốc tế, 02 hội thảo cấp trường, 05 hội thảo cấp khoa

– Phát động và hướng dẫn cán bộ, giảng viên tham gia Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, kết quả 01 giải pháp đạt giải ba, 01 giải pháp đạt khuyến khích.

* Hợp tác quốc tế

Chủ động tìm kiếm và tận dụng nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài .

Kí kết hợp tác với một số tổ chức và trường Đại học nước ngoài như: Đại học Catholic Deagu Hàn Quốc ,  Trường Đại học Catholic, Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam, Trường Quản trị Em Normandie của Pháp,…

Nội dung hợp tác: Trao đổi chương trình đào tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học và đón nhận các tình nguyện viên, giảng viên nước ngoài.

– Làm các thủ tục tiếp nhận sinh viên Lào đến học tập, các tình nguyên viên Quốc tế đến hỗ trợ công tác giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long.

* Thành tích

– Tập thể: Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

 

– Cá nhân: 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 đồng chí được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 1 đồng chí được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

III. Năm học 2016 – 2017

  1. Nhân sự của phòng:

– Trưởng phòng: TS.Phan Thị Huệ

– Nhân viên: ThS.Nguyễn Thị Xứng, ThS.Hạp Thu Hà, ThS.Trần Thị Thu Trang

  1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học Trường Đại học Hạ Long đến năm 2020

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên: 1 nhiệm vụ cấp Sở, 10 cấp trường, 65 cấp cơ sở;

– Tổ chức phát động và nghiệm thu 28 đề tài sinh viên (trong đó có 5 đề tài đạt giải tại Hội thi khoa học sinh viên “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc”).

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: 4 cấp tỉnh, 13 cấp trường, 74 cấp cơ sở,

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 2)

– Phát động và giới thiệu các đề tài, giải pháp, ý tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự cuộc thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI và cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I.

– Hoàn thiện và ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long.

– Làm thủ tục đề nghị và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ công nhận Trường Đại học Hạ Long là Tổ chức khoa học và công nghệ.

* Hợp tác quốc tế

 Duy trì và phát triển các chương trình hợp tác đã kí kết với một số tổ chức, trường đại học và dự án nước ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác với 5 trường đại học ở Quế Lâm, Quảng Tây (Trung quốc).

Phối hợp với Trường Đại học Deakin (Úc) và Đại sứ quán Hoa kỳ tổ chức 2 hội thảo khoa học.

– Làm các thủ tục tiếp nhận 64  học sinh Lào đến học tập và các tình nguyên viên quốc tế đến hỗ trợ công tác giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long.

* Thành tích

– Tập thể: Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và liên kết giáo dục đại học năm học 2015 – 2016; Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen đơn vị đã có đóng góp tích cực trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

– Cá nhân: 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 đồng chí được nhà trường tặng giấy khen.

IV. Năm học 2017 – 2018

  1. Nhân sự của phòng:

– Trưởng phòng: TS.Phan Thị Huệ

– Phó trưởng phòng: TS.Nguyễn Lâm Sung

– Nhân viên: ThS.Nguyễn Thị Xứng, ThS.Trần Thị Thu Trang

(Đồng chí Hạp Thu Hà chuyển về khoa Văn hóa)

  1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học Trường Đại học Hạ Long đến năm 2020.

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên: 10 cấp trường, 26 cấp cơ sở; phát động và tổ chức nghiệm thu 19 đề tài sinh viên.

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: nhà trường đã được Bộ Khoa học và công nghệ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế biển khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và phụ cận”; được phê duyệt 6 cấp tỉnh, 10 cấp trường, 65 cấp cơ sở.

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 3)

– Tại cuộc thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI: 1 đề tài giải nhì, 2 đề tài giải ba. Tại cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất: 1 giải pháp đạt giải nhì, 2 giải pháp đạt giải ba; Một ý tưởng đạt giải nhất, 4 ý tưởng đạt giải nhì, 3 ý tưởng đạt giải ba và 1 ý tưởng đạt giải khuyến khích.

* Hợp tác quốc tế

– Làm thủ tục cho các đoàn từ New Zealand; Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Italia Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…..đến làm việc với trường ĐH Hạ Long và 06 đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên với hơn 60 người  của trường tham gia giáo lưu học tập tại các nước Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc.

– Mở rộng hợp tác với 07 đối tác mới: Trường Đại học Messina (Italia), Trường Đại học ASAHIKAWA, Trường Đại học Osaka (Nhật Bản), Trường Đại học Sư phạm Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trường Đại học Mân Giang (Trung Quốc), Trường Đại học Văn Tảo (Đài Loan), Viện Anh ngữ Hoa Kỳ …

* Thành tích

– Tập Thể:

Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc;  UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2017 – 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm học 2017 – 2018.

– Cá nhân: 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

V. Năm học 2018 – 2019

  1. Nhân sự của phòng

– Trưởng phòng: TS. Đặng Hoàng Thông

– Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Lâm Sung

– Nhân viên: ThS. Nguyễn Thị Xứng, ThS. Trần Thị Thu Trang, ThS. Tô Thị Thái Hà.

(đồng chí Phan Thị Huệ được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng)

  1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Chỉnh sửa, bổ sung và giới thiệu trên Webside của phòng Hệ thống mẫu biểu, văn bản quy định hoạt động NCKH và HTQT của Trường Đại học Hạ Long.

– Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đăng kí đề tài cấp tỉnh, cấp bộ. Các nhiệm vụ mới được phê duyệt và cho phép triển khai: 2 nhiệm vụ cấp tỉnh, 2 nhiệm vụ cấp sở, 4 cấp trường và 24 cấp cơ sở.

* Hợp tác quốc tế

– Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, các trường đại học quốc tế trong đào tạo và NCKH. Trường Đại học Hạ Long và Trường Đại học Osaka (Nhật Bản bước đầu đã có sự trao đổi sinh viên, đánh dấu sự chuyển biến mới trong quan hệ hợp tác).

* Thành tích

 

BÌNH LUẬN