Thứ Hai, 11/3/2019 | 10:42 GMT +7

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ – QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý khoa học trường Đại học Hạ Long được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2015 (theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 Phòng Hợp tác quốc tế – Quản lý khoa học trường Đại học Hạ Long được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2015 (theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

 1. Năm học 2014 – 2015
 2. Nhân sự của phòng
– Phó trưởng phòng:

ThS. Phan Thị Huệ

– Nhân viên:

ThS. Nguyễn Thị Xứng,

ThS. Hạp Thu Hà,

Giáp Lương Thụy

Sau đó, đồng chí Giáp Lương Thụy được điều chuyển về Trung tâm Thông tin – Thư viện

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Ngay sau khi thành lập phòng HTQT – QLKH khẩn trương xây dựng và ban hành Quy định về NCKH của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long, xây dựng và phát hành biểu mẫu hướng dẫn hoạt động khoa học của giảng viên và sinh viên.

– Hướng dẫn triển khai và nghiệm thu 1 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 17 nhiệm vụ khoa học cấp trường, 105 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên.

* Hợp tác quốc tế

Tìm kiếm các đối tác nước ngoài để mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

* Thành tích

– Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến

– Cá nhân: 3 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 1. Năm học 2015 – 2016
 2. Nhân sự của phòng

– Phó phòng: TS. Phan Thị Huệ

– Nhân viên: ThS. Nguyễn Thị Xứng,ThS. Hạp Thu Hà

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của giảng viên: 1 cấp tỉnh, 21 cấp trường, 83 cấp cơ sở; Phát động và tổ chức nghiệm thu 5 đề tài sinh viên.

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: 1 cấp tỉnh, 11 cấp trường, 39 cấp cơ sở

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 1)

– Tổ chức 01 hội thảo Quốc tế, 02 hội thảo cấp trường, 05 hội thảo cấp khoa

– Phát động và hướng dẫn cán bộ, giảng viên tham gia Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, kết quả 01 giải pháp đạt giải ba, 01 giải pháp đạt khuyến khích.

* Hợp tác quốc tế

Chủ động tìm kiếm và tận dụng nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài .

Kí kết hợp tác với một số tổ chức và trường Đại học nước ngoài như: Đại học Catholic Deagu Hàn Quốc ,  Trường Đại học Catholic, Tổ chức tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam, Trường Quản trị Em Normandie của Pháp,…

          Nội dung hợp tác: Trao đổi chương trình đào tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học và đón nhận các tình nguyện viên, giảng viên nước ngoài.

– Làm các thủ tục tiếp nhận sinh viên Lào đến học tập, các tình nguyên viên Quốc tế đến hỗ trợ công tác giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long.

* Thành tích

– Tập thể: Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

– Cá nhân: 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 đồng chí được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 1 đồng chí được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

III. Năm học 2016 – 2017

 1. Nhân sự của phòng

– Trưởng phòng: TS. Phan Thị Huệ

– Nhân viên: ThS. Nguyễn Thị Xứng, ThS. Hạp Thu Hà; ThS. Trần Thị Thu Trang

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học Trường Đại học Hạ Long đến năm 2020

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên: 1 nhiệm vụ cấp Sở, 10 cấp trường, 65 cấp cơ sở;

– Tổ chức phát động và nghiệm thu 28 đề tài sinh viên (trong đó có 5 đề tài đạt giải tại Hội thi khoa học sinh viên “Olympic kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc”).

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: 4 cấp tỉnh, 13 cấp trường, 74 cấp cơ sở,

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 2)

– Phát động và giới thiệu các đề tài, giải pháp, ý tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự cuộc thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI và cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I.

– Hoàn thiện và ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long.

– Làm thủ tục đề nghị và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ công nhận Trường Đại học Hạ Long là Tổ chức khoa học và công nghệ.

* Hợp tác quốc tế

 Duy trì và phát triển các chương trình hợp tác đã kí kết với một số tổ chức, trường đại học và dự án nước ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác với 5 trường đại học ở Quế Lâm, Quảng Tây (Trung quốc).

Phối hợp với Trường Đại học Deakin (Úc) và Đại sứ quán Hoa kỳ tổ chức 2 hội thảo khoa học.

– Làm các thủ tục tiếp nhận 64  học sinh Lào đến học tập và các tình nguyên viên quốc tế đến hỗ trợ công tác giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học Hạ Long.

* Thành tích

– Tập thể: Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và liên kết giáo dục đại học năm học 2015 – 2016; Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen đơn vị đã có đóng góp tích cực trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017.

– Cá nhân: 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 đồng chí được nhà trường tặng giấy khen

 1. Năm học 2017 – 2018
 2. Nhân sự của phòng

– Trưởng phòng: TS. Phan Thị Huệ

– Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Lâm Sung

– Nhân viên: ThS. Nguyễn Thị Xứng, ThS. Trần Thị Thu Trang

          Tháng 9.2017, đồng chí Hạp Thu Hà chuyển về khoa Văn hóa,

          Tháng 5.2018 đc Phan Thị Huệ được bổ nhiệm phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng HTQT-QLKH))

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học Trường Đại học Hạ Long đến năm 2020

– Nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên: 10 cấp trường, 26 cấp cơ sở; phát động và tổ chức nghiệm thu 19 đề tài sinh viên.

– Triển khai nhiệm vụ khoa học mới: nhà trường đã được Bộ Khoa học và công nghệ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế biển khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và phụ cận”; được phê duyệt 6 cấp tỉnh, 10 cấp trường, 65 cấp cơ sở.

– Kết quả tham gia Hội thi

– Tổ chức phát hành Thông tin khoa học (tập 3)

– Tại cuộc thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VI: 1 đề tài giải nhì, 2 đề tài giải ba. Tại cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất: 1 giải pháp đạt giải nhì, 2 giải pháp đạt giải ba; Một ý tưởng đạt giải nhất, 4 ý tưởng đạt giải nhì, 3 ý tưởng đạt giải ba và 1 ý tưởng đạt giải khuyến khích.

* Hợp tác quốc tế

– Làm thủ tục cho các đoàn từ New Zealand; Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Italia Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,… đến làm việc với trường ĐH Hạ Long và 06 đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên với hơn 60 người  của trường tham gia giáo lưu học tập tại các nước Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc.

– Mở rộng hợp tác với 07 đối tác mới: Trường Đại học Messina (Italia), Trường Đại học ASAHIKAWA, Trường Đại học Osaka (Nhật Bản), Trường Đại học Sư phạm Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trường Đại học Mân Giang (Trung Quốc), Trường Đại học Văn Tảo (Đài Loan), Viện Anh ngữ Hoa Kỳ …

* Thành tích

– Tập Thể

Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc;  UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2017 – 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm học 2017 – 2018.

– Cá nhân: 2 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 1. Năm học 2018 – 2019
 2. Nhân sự của phòng
– Trưởng phòng:

TS. Đặng Hoàng Thông

– Phó trưởng phòng:

TS. Nguyễn Lâm Sung

– Nhân viên:

ThS. Nguyễn Thị Xứng, ThS. Trần Thị Thu Trang,

ThS. Tô Thị Thái Hà

Tháng 6.2019 đc Đặng Hoàng Thông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường và thôi giữ chức trưởng phòng

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Chỉnh sửa, bổ sung và giới thiệu trên Website của phòng Hệ thống mẫu biểu, cùng các văn bản quy định hoạt động NCKH và HTQT của Trường Đại học Hạ Long; Biên tập và đăng các bài viết khoa học của cán bộ, giảng viên nhà trường tại mục Khoa học – Công nghệ trên trang NGHIỆP VỤ.

– Phát hành Thông tin khoa học tập 4

– Quản lý nhiệm vụ khoa học các cấp:

          + Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đăng kí đề tài các cấp: được phê duyệt (mới) 3 nhiệm vụ cấp tỉnh, 3 nhiệm vụ cấp sở, 10 cấp trường và 24 cấp cơ sở.

          + Giám sát, hướng dẫn triển khai 1 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, 3 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 3 nhiệm vụ cấp sở,10 cấp trường và 24 cấp cơ sở.

          + Nghiệm thu: 3 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp trường và 22 nhiệm vụ khoa học cấp khoa.

– Phát động cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên  tham gia Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, đã lựa chọn được 07 đề tài gửi tham gia Hội thi.

– Tổ chức Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 cho giảng viên và sinh viên. Kết quả : 10 đề tài tham gia vòng chung khảo, có 06 đề tài đạt giải và được Đại sứ quán Hoa kì tại Việt Nam trao thưởng (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích).

* Hợp tác quốc tế

– Phòng đã đề xuất và tham mưu với Ban Giám hiệu một số nội dung hoạt động quan hệ quốc tế phù hợp với định hướng của Trường Đại học Hạ Long.

– Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, các trường đại học quốc tế trong đào tạo và NCKH: mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường của Nhật Bản, Australia, Newzeland;hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kì, Trung tâm Văn hoá và kinh tế Đài Bắc, tổ chức PUM (Hà Lan),…

– Hỗ trợ làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các giảng viên, tình nguyên viên quốc tế, bước đầu đã có sự trao đổi sinh viên với các trường đại học Osaca (Nhật bản), và trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc),… ; Thủ tục cho lưu học sinh Lào (K7) nhập cảnh và học tập tại trường.

* Thành tích

– Tập thể: Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động xuất sắc; UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học Trường Đại học Hạ Long đã hoàn thành xuất sắc trong công tác và phòng trào thi đua năm học 2018 – 2019; UBND Tỉnh Quảng Ninh công nhận Tập thể lao động  xuất sắc năm học 2018 – 2019.

– Cá nhân: 1 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 đồng chí được nhận giấy khen của Hiệu trưởng

 1. Năm học 2019 – 2020
 2. Nhân sự của phòng
 

– Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

– Nhân viên:

ThS. Nguyễn Thị Xứng

ThS. Trần Thị Thu Trang

ThS. Tô Thị Thái Hà

ThS. Vũ Thị Thu Hương

 

– Từ tháng 1.2020 đc Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức trưởng phòng HTQT-QLKH

– Tháng 3 năm 2020, đc Nguyễn Lâm Sung được điều chuyển làm Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm

 

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Chỉnh sửa, bổ sung và giới thiệu trên Website của phòng Hệ thống mẫu biểu, cùng các văn bản quy định hoạt động NCKH và HTQT của Trường Đại học Hạ Long; Biên tập và đăng các bài viết khoa học của cán bộ, giảng viên nhà trường tại mục Khoa học – Công nghệ trên trang NGHIỆP VỤ.

– Phát hành Thông tin khoa học tập 4

– Quản lý nhiệm vụ khoa học các cấp:

+ Triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ cấp quốc gia gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh là “Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế biển khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh và phụ cận”.

          + Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đăng kí đề tài các cấp: được phê duyệt (mới) 3 nhiệm vụ cấp tỉnh, 3 nhiệm vụ cấp sở, 10 cấp trường và 24 cấp cơ sở.

          + Giám sát, hướng dẫn triển khai 1 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, 3 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 3 nhiệm vụ cấp sở,10 cấp trường và 24 cấp cơ sở.

          + Nghiệm thu: 3 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 7 nhiệm vụ cấp trường và 22 nhiệm vụ khoa học cấp khoa.

– Phát động cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên  tham gia Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII, đã lựa chọn được 07 đề tài gửi tham gia Hội thi.

– Tổ chức Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 cho giảng viên và sinh viên. Kết quả : 10 đề tài tham gia vòng chung khảo, có 06 đề tài đạt giải và được Đại sứ quán Hoa kì tại Việt Nam trao thưởng (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích).

* Hợp tác quốc tế

– Tổ chức triển khai 2 hội thảo quốc tế và 6 hội thảo trong nước

– Làm thủ tục và tiếp đón 05 đoàn với trên 20 thành viên đến thăm và làm việc tại Đại học Hạ Long đến từ các quốc gia: Đức, Trung Quốc, Hà Lan, Singapre, Nhật Bản ….

– Làm thủ tục và tiếp nhận 01 giảng viên người nước ngoài về hỗ trợ giảng dạy các lớp bồi dưỡng tiếng Anh theo đề án 293 của Tỉnh; đề xuất xin bổ sung tình nguyện viên từ các tổ chức như: Văn phòng Văn hóa, kinh tế Đài Bắc, tổ chức Fulbright; Đại sứ quán Hòa Kỳ, Đại sứ quán Hàn Quốc..

* Thành tích

Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động tiên tiến.

 1. Năm học 2020 – 2021
 2. Nhân sự của phòng

– Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

– Nhân viên: ThS. Nguyễn Thị Xứng, ThS. Trần Thị Thu Trang, ThS. Tô Thị Thái Hà, ThS. Vũ Thị Thu Hương, ThS. Hà Kiều My

 1. Thành tựu

* Quản lý khoa học

– Chỉnh sửa, bổ sung và giới thiệu trên Website của phòng Hệ thống mẫu biểu.

– Phát hành Thông tin khoa học tập 5

– Quản lý nhiệm vụ khoa học các cấp:

+ Triển khai quản lý hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia; 04 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh.

          + Triển khai, quản lí hướng dẫn các đơn vị/cá nhân thực hiện: 07 nhiệm vụ khoa học cấp trường (05 nhiệm vụ NCKH của sinh viên); 19 nhiệm vụ cấp khoa (13 nhiệm vụ của sinh viên); tổ chức thẩm định và nghiệm thu 82 giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Hạ Long.

          + Hướng dẫn các đơn vị/ cá nhân đề xuất đăng kí 06 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đăng kí triển khai thực hiện vào năm 2022.

– Phát động cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên  tham gia Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII. Trường Đại học Hạ Long gửi 05 giải pháp tham gia tại hội thi.

– Phát động cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2021

* Hợp tác quốc tế

– Triển khai tổ chức kí biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học, tổ chức trong và ngoài nước như: Đại học Deajin (Hàn Quốc), Đại học Khoa học kỹ thuật Kiện Hành (Đài Loan, Trung Quốc); Đại học tổng hợp Nam Luzon (Philipin), Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), Công ty TNHH LG Display Hải Phòng.

– Tiếp tục triển khai Dự án Motive của Liên minh Châu Âu về hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

– Cử 03 sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật theo học tại Đại học Osaka Nhật Bản theo chương trình trao đổi sinh viên một năm.

– Tiếp nhận và triển khai đào tạo tiếng Việt cho 53 lưu học sinh Lào khóa 9 theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh vơi 03 tỉnh Bắc Lào (Hủa Phăn,  Xay Nhạ Bu Ly và Luông Pha Băng). Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại trường là 150 người.

– Xúc tiến hoạt động hợp tác với Japan Foundation, bước đầu nhận gần 69 đầu sách và 22 đĩa CD  dạy tiếng nhật và văn hóa Nhật bản, tăng nguồn tài liệu và học tâp cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật .

* Thành tích

– Phòng HTQT – QLKH được Trường Đại học Hạ Long công nhận Tập thể lao động tiên tiến.

– Cá nhân: 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 đồng chí được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

BÌNH LUẬN