Thông báo

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Kế hoạch số 109/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/01/2024 về tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Trường Đại học Hạ Long tiếp nhận viên chức và bổ nhiệm ông Kiều Đinh Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học

Sáng ngày 05/09/2022, tại Trường Đại học Hạ Long cơ sở 1 (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định về việc tiếp nhận viên chức và bổ nhiệm ông Kiều Đinh Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học.

Trường Đại học Hạ Long tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học

Từ ngày 24 – 25 tháng 8 năm 2022, đoàn cán bộ Trường Đại học Hạ Long đã tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc phối hợp tổ chức.