Thứ Ba, 9/8/2022 | 15:27 GMT +7

Quyết định về việc hỗ trợ tiền ăn đối với sinh viên hệ đại học theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, học kỳ II năm học 2021-2022

339-QD-DHHL.hỗ trợ tiền ăn NQ35

339-QD-DHHL.hỗ trợ tiền ăn NQ35

BÌNH LUẬN