Thứ Ba, 10/7/2018 | 00:20 GMT +7

Ngành Trung cấp Thanh nhạc

Chương trình đào ngành Trung cấp Thanh nhạc, nhằm đào tạo các diễn viên biểu diễn thanh nhạc ở trình độ trung cấp, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nói chung và biểu diễn thanh nhạc nói riêng.

Chương trình được thiết kế dựa trên nội dung tham khảo từ chương trình của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mẫu quy định theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH, đảm bảo tính chất lượng về chuyên môn, tính khoa học trong thiết kế.

1. Thời gian học: 4 năm (08 học kỳ)

2. Địa điểm: Khoa Nghệ thuật – trường Đại học Hạ Long (Cơ sở 2 Trường ĐH Hạ Long, số 58 – Nguyễn Văn Cừ – Hạ Long – Quảng Ninh)

3. Triển vọng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học sinh (HS) có thể lựa chọn làm việc ở một trong số các vị trí sau:

  • Công tác tại các cơ sở có hoạt động văn hoá quần chúng
  • Tham gia hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc không chuyên
  • Giảng dạy thanh nhạc tại các cơ sở bồi dưỡng nghệ thuật (sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

4. Cấu trúc chương trình: 94 tín chỉ

  • Khối kiến thức đại cương: 08 tín chỉ
  • Khối kiến thức cơ sở ngành: 42 tín chỉ
  • Khối kiến thức chuyên ngành: 33 tín chỉ
  • Khối kiến thức bổ trợ: 05 tín chỉ
  • Khối kiến thức thực tập: 04 tín chỉ

5. Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình:

Qua các giờ thực hành chuyên ngành được duy trì đều đặn và trải đều trong các tuần học, ngoài việc rèn luyện những kỹ năng về chuyên môn, HS còn đúc kết thêm những kinh nghiệm để tự luyện tập, tự vỡ bài. Bên cạnh đó, thời gian tham gia vào các giờ thực hành, thực tập sẽ là điều kiện thuận lợi để HS có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực biểu diễn trước công chúng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Loan – Trưởng bộ môn Thanh nhạc

ĐT: 01272180929, E-mail: nguyenthiloanvhnt@gmail.com

BÌNH LUẬN